ZWO-ton achter in kerk ZWO-ton achter in kerk

In 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren.

Opbrengst inzamelingsactie Kerk in Actie in 2017: € 31.533! Een heel mooi bedrag! Hiermee kunnen mensen worden ondersteund hun leven waardevol te leven. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank!

Ook u hebt via de ton achter in de kerk aan dit resultaat bijgedragen! Kijk voor meer informatie over de inzamelingsacties op www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie.

terug