Kerkdiensten - algemeen

De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede worden gehouden in de Grote Kerk aan de Markt.
Het aanvangstijdstip van de kerkdiensten is 09:15 uur, of 11:00 uur en wisselt om de 4 maanden. Kijk op het rooster voor de aanvangstijd van de dienst

Alle kerkdiensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl of via een aansluiting op de kerkradio.

Toelichting bij deze rubriek: In de kop van deze pagina vindt u de rubriek kerkdiensten. Als u daar op klikt  ontrollen zich ook de rubrieken 'kerkbrief' en 'preek van afgelopen zondag'.

Heilig Avondmaal.  
In onze gemeente wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarbij ook gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. We vieren het Avondmaal aan de tafels in de zijbeuk van de kerk. Overigens schaart de hele gemeente zich rond de tafel, dus ook die brood en wijn voorbij laten gaan.

Doopdiensten.
  Voor het laten dopen van uw kind(eren) kunt u zich aanmelden bij de scriba. De datum van de doop wordt in overleg met de predikant vastgesteld. Ongeveer 6 weken voor de doopdatum vindt het (eerste) doopgesprek plaats. Soms volgt nog een tweede en/of derde gesprek.

 
Kerkdiensten - Aanvangstijden

EREDIENSTEN tot en met 26 november 2017

Parkeren en ingang
PARKEREN EN INGANG
Gedurende het winter seizoen is de hoofdingang van de kerk (onder de toren) gesloten. De ingangen via de Open Hof, De Peperstraatzijde en de oude kerkhofzijde zijn open
Zoals bekend is het om veiligheidsredenen niet toegestaan om tijdens kerkdiensten fietsen in de tuin van de Open Hof te plaatsen.

Kerkdiensten: Let op vanaf 1 november diensten weer om 09:15 uur  

7 januari 2018, 09.15 uur
Mw. Liesbeth van Deventer uit Woudenberg
Kleur: Wit

14 januari, 09:15 uur
Ds. Jan Offringa
Afscheid nemen van 2 ouderlingen pastoraat
Kleur: Wit
Koffiedrinken na de dienst.

21 januari, 09.15 uur
Drs. Paul van Dam uit Houten
Kleur: Groen

28 januari, 09.15 uur
Ds. Jan Offringa en dhr. Wim van de Kant
Oecumenische dienst in de Grote Kerk
m.m.v. koor Cantique
Kleur: Groen
Koffiedrinken na de dienst

4 februari, 09.15 uur
Ds. Jan Offringa
Viering Heilig Avondmaal
Kleur: Groen

11 februari, 09.15 uur
Mw. ds. Rebecca Onderstal uit Houten
Kleur: Groen.
Koffiedrinken na de dienst

 

Als er wijzigingen zijn, worden die in de kerkbrief
aangekondigd, maar ook op de site.
Hier staat dus altijd de meest recente versie.
Voor een totaaloverzicht zie rooster op de downloadpagina.
http://www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl/downloads
NB: scroll even naar beneden als er niets zichtbaar is.

Scriba