Vragen, opmerkingen over onze website!

Vragen, opmerkingen over onze website!
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van onze website!

Neemt u daarvoor contact op met onze voorzitter/secretaris.

 
werkgroep ZWO werkgroep ZWO

traktatie voorbeeldKoffie, thee of glas fris na de dienst
U bent iedere 2e zondag van de maand van harte welkom om na de dienst met elkaar een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken.
Let op het dienstenrooster!


Klik op LEES MEER voor meer informatie

 

lees meer »
 
ZWO-ton achter in kerk SV01 ZWO-ton achter in kerk SV01


Achterin de kerk staat een ton. Daarin kunt u ansichtkaarten, postzegels, cartridges, oude mobiele telefoons met oplader, brillen enzovoort deponeren. Wilt u zo vriendelijk zijn de cartridges in te pakken om te voorkomen dat de andere spulletjes onder de inkt komen?

Al deze spulletjes brengen wij naar Kerk in Actie in Utrecht. Daar worden ze gesorteerd en te gelde gemaakt. De opbrengst komt ten goede aan projecten van Kerk in Actie. Hartelijk dank.

 
Gift ZWO aan Kerk in Actie voor noodhulp aan Sulawesi (Indonesië) SV07 Gift ZWO aan Kerk in Actie voor noodhulp aan Sulawesi (Indonesië) SV07

Van Kerk in Actie ontvingen wij een verzoek om een bijdrage voor noodhulp aan het door aardbevingen en een tsunami getroffen Indonesische eiland Sulawesi. Er is een grote behoefte aan voedsel, drinkwater, schuilplaatsen en medische ondersteuning. Later bleek dat de samenwerkende hulporganisaties, waarvan Kerk in Actie deel uitmaakt, op 10 oktober een nationale actiedag voor Sulawesi zouden houden. De coördinatie van die dag lag bij Kerk in Actie.

lees meer »
 
Magazine “Petrus” Magazine “Petrus”

Er is een blad genaamd “Petrus”! Het magazine, een uitgave van de Protestantse Kerk, vertelt verhalen over mensen die geloof, hoop en liefde vinden in de kerk.

Petrus verschijnt vier keer per jaar, een gratis abonnement kunt u aanvragen via www.petrusmagazine.nl. Klik op: Petrus magazine

 
ZWO Beleid, activiteiten en plannen ZWO Beleid, activiteiten en plannen

Beleidsplan 2018 - 2021

De werkgroep een beleidsplan voor de jaren 2018 – 2021 opgesteld. In dat plan heeft de werkgroep haar taak en werkwijze beschreven, evenals aan welk soort projecten buiten ons land de werkgroep de haar toevertrouwde middelen wil besteden. Daarbij gaat het om projecten van:
1. Kerk in Actie,
2. eigen projecten en,
3. voor zover financieel mogelijk, noodhulpverlening.


Om toegang te krijgen tot de artikelen van de inhoudsopgave klik op "LEES MEER>>".
Aan het begin van de nieuwe bladzijde vindt u weer de inhoudsopgave. Klik op de titel van de te lezen paragraaf uit de inhoudsopgave. U springt direct naar die tekst.

Klik gelijktijdig op de knoppen ctrl-home om sneller naar de inhoudsopgave bovenaan de bladzijde te komen. U springt daarmee direct naar het begin van de bladzijde waar u een nieuw item in de inhoudsopgave kunt kiezen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Instelling werkgroep
3. Taak van de werkgroep
4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep
5. Te ondersteunen projecten
6. Inkomsten van de werkgroep
7. Activiteiten

Bijgewerkt april 2017

lees meer »
 
WERELD LEPRA DAG 2019-SV01

Lepra patiënt
WERELD LEPRA DAG 2019-SV01

Gemeden worden en aan de rand van de samenleving moeten wonen omdat je een huidziekte hebt of verminkingen aan handen of voeten. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van de melaatsen. Maar ook vandaag de dag komt dit nog veel voor.

Lepra eist honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. In onze kerkgemeenschap wordt op 27 januari 2019 voor de 20ste keer gecollecteerd voor dit doel, een jubileum dus!

lees meer »