Vragen, opmerkingen over onze website!

Vragen, opmerkingen over onze website!
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van onze website!

Bovenaan deze bladzijde staat het menu. Klik op de knop "Contact". Daar vindt u de mogelijkheid uw bericht naar de werkgroep ZWO te sturen.

 
werkgroep ZWO werkgroep ZWO

traktatie voorbeeldKoffie, thee of glas fris na de dienst
U bent iedere 2e zondag van de maand van harte welkom om na de dienst met elkaar een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken.
Let op het dienstenrooster!


Klik op LEES MEER voor meer informatie

 

lees meer »
 
Opbrengst Gambiaanse kommetje Opbrengst Gambiaanse kommetje

Het kommetje heeft bij het koffiedrinken op 11 februari 2018 € 43,50 opgebracht. Dat geld is voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Alle gevers hartelijk bedankt.

 
ZWO-collectes ZWO-collectes

De collecte op eerste Kerstdag voor Kinderen in de knel van Kerk in Actie, de actie "Geloof, hoop en Syrië" bracht € 325,55 op.
Op zondag 4 februari 2018 collecteerden we voor het bevrijden van kindslaven uit de slavernij in de visserij in Ghana. Opbrengst € 197,75.
Zondag 18 februari collecteerden we voor gevluchte Syrische moeders die in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon worden opgevangen. Opbrengst € 159,35.

 
Spaardoosjes 40dagentijd Spaardoosjes 40dagentijd

Op 18 februari jl. heeft u spaardoosjes meegekregen. Daarin kon u geld doen dat u in de 40dagentijd uitspaarde door op de een of andere manier te vasten.

Wilt u de spaardoosjes op Palmzondag 25 maart weer mee naar de kerk nemen. Daar worden ze geleegd. De opbrengst gaat naar de doelen waarvoor in de 40dagentijd is gecollecteerd.

 
ZWO-ton achter in kerk ZWO-ton achter in kerk

De afgelopen paar maanden verraste u ons met een onnoemelijk grote hoeveelheid ansichtkaarten, postzegels, cartridges, oude mobiele telefoons, brillen enzovoort. Al uw giften brengen wij naar Utrecht. Daar worden de artikelen gesorteerd en te gelde gemaakt.

De opbrengst komt ten goede aan projecten van Kerk in Actie. Hartelijk dank.

 
Afscheid Afscheid

Hans van Leeuwen neemt met ingang van 1 april 2018 afscheid als lid van de werkgroep. Hans is vier jaar lid geweest en heeft in die periode de nodige werkzaamheden verricht. Wij willen Hans, ook namens u, daarvoor heel hartelijk danken.

 
Project Encelia Project Encelia

Encelia
Op dit moment geen belangwekkende informatie. Wilt u meer over het project lezen? Raadpleeg dan de website: https://www.encelia.cw/

Wel attenderen wij u op het gesprek dat Corrie, Helen en Aart Batenburg hebben gehad met voorzitter Rianne Plaisier van Stichting Encelia.
Klik hiervoor op "Lees meer".

lees meer »
 
Visserijslaven in Ghana naar huis Visserijslaven in Ghana naar huis

Op 11 maart 2018 is door Cokkie van 't Leven van Kerk in Actie een boeiende presentatie gegeven. In de volgende Samen verder geven wij een samenvatting. Hieronder enige informatie over het door ons ondersteunde project voor de komende drie jaar.
 
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

 
Ga mee op reis naar Oeganda Ga mee op reis naar Oeganda

Voor 50+ personen
Tijdens de 40dagentijd 2018 collecteren wij ook voor Oeganda. Wilt u dat werk van Kerk in Actie met eigen ogen zien? Ga dan van 20 oktober tot 3 november 2018 met Kerk in Actie op reis naar Oeganda. U bezoekt de Mothers Union, die tijdens de veertigdagentijd centraal staat, en andere projecten van Kerk in Actie.

Er zijn culturele activiteiten en bijzondere ontmoetingen met de Oegandezen. Een reis voor iedereen van 50 jaar en ouder, die een onvergetelijke ervaring op wil doen.

Uiterste aanmelddatum: 3 juni 2018. Kijk op www.kerkinactie.nl/reizen voor meer informatie of neem contact op met Hanneke van den Biggelaar, tel. (030) 692 7869.

 
Inspiratieavonden ‘Doeners van hoop!’ Inspiratieavonden ‘Doeners van hoop!’

Er gebeurt zoveel onrecht en ellende in de wereld. Je wordt er soms moedeloos en machteloos van. Wat kunnen we doen?

Van 10 tot en met 19 mei organiseert Kerk in Actie op tien plaatsen in Nederland avondbijeenkomsten ‘Doeners van hoop’. Thema van deze avonden is ‘Krijg de kleren’ en gaat over kinderen in de textielindustrie en over de organisatie SAVE in India, die zich ervoor inzet dat kinderen weer naar school kunnen gaan.

Over wat wij zelf kunnen doen én wat de Bijbel ons hierover leert. Er zijn sprekers, workshops en er is live muziek.

Meer informatie bij en Data en locaties volgen op de website van Kerk in Actie.

 
Campagne: ‘Wij geloven in delen’ Campagne: ‘Wij geloven in delen’

In de week voor Pasen start Kerk in Actie met de ‘Geloven in delen’ campagne. Met deze campagne laat Kerk in Actie zien dat wij, geïnspireerd door Jezus Christus, willen delen wat ons gegeven is.

Meer informatie vindt u op de speciale campagnewebsite: Geloven in delen.

 
Magazine “Petrus” Magazine “Petrus”

Er is een nieuw blad genaamd “Petrus”! Het magazine, een uitgave van de Protestantse Kerk, vertelt verhalen over mensen die geloof, hoop en liefde vinden in de kerk.

Petrus verschijnt vier keer per jaar, een gratis abonnement kunt u aanvragen via www.petrusmagazine.nl. Klik op: Petrus magazine

 
Mensen van hoop Mensen van hoop

De kerk in het Midden-Oosten is als een baken van hoop aanwezig in een gebied dat verscheurd wordt door oorlog en terreur. In het boek ‘Mensen van hoop’ doen christenen en kerkleiders uit die regio hun verhaal.

Ze vertellen over de problemen waar ze mee te maken hebben, maar ook over de hulp die ze bieden aan vluchtelingen, hun vastberadenheid en kracht. Aangrijpend en inspirerend! De kerk blijft en is een teken van hoop.


‘Mensen van hoop’ kan gratis worden besteld via de webwinkel. U kunt daarvoor klikken op de navolgende zin: Mensen van hoop (https://www.kerkinactie.nl/najaarscampagne-versterk-de-kerk-in-het-midden-oosten/mensen-van-hoop)

 
ZWO Beleid, activiteiten en plannen ZWO Beleid, activiteiten en plannen

Beleidsplan 2018 - 2021

De werkgroep een beleidsplan voor de jaren 2018 – 2021 opgesteld. In dat plan heeft de werkgroep haar taak en werkwijze beschreven, evenals aan welk soort projecten buiten ons land de werkgroep de haar toevertrouwde middelen wil besteden. Daarbij gaat het om projecten van:
1. Kerk in Actie,
2. eigen projecten en,
3. voor zover financieel mogelijk, noodhulpverlening.


Om toegang te krijgen tot de artikelen van de inhoudsopgave klik op "LEES MEER>>".
Aan het begin van de nieuwe bladzijde vindt u weer de inhoudsopgave. Klik op de titel van de te lezen paragraaf uit de inhoudsopgave. U springt direct naar die tekst.

Klik gelijktijdig op de knoppen ctrl-home om sneller naar de inhoudsopgave bovenaan de bladzijde te komen. U springt daarmee direct naar het begin van de bladzijde waar u een nieuw item in de inhoudsopgave kunt kiezen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Instelling werkgroep
3. Taak van de werkgroep
4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep
5. Te ondersteunen projecten
6. Inkomsten van de werkgroep
7. Activiteiten

Bijgewerkt april 2017

lees meer »