Vragen, opmerkingen over onze website!

Vragen, opmerkingen over onze website!
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van onze website!

Bovenaan deze bladzijde staat het menu. Klik op de knop "Contact" die naast de knop "Homepagina" staat. Daar vindt u de mogelijkheid uw bericht naar de werkgroep ZWO te sturen.

 
Zendings erfgoedkalender 2018 Zendings erfgoedkalender 2018

Zendingserfgoed kalender 2018

Nu verkrijgbaar voor maar € 9,00.

Te bestellen bij Albert van der Meij. ZWO werkgroeplid communicatie. Uiterste besteldatum 1 november 2017.
Stuur uw bericht door te klikken op de de hiernaast staande verwijzing: werkgroep ZWO Wijk bij Duurstede

Het bericht zal openen in uw standaard mailprogramma. De tekst is voor u al grotendeels ingevoerd. Alleen: Vergeet niet in uw bericht de aanvullende gegevens te vermelden, zoals de naam, adres en eventueel telefoonnummer.

Klik op LEES MEER voor uitgebreide informatie.
 

lees meer »
 
werkgroep ZWO werkgroep ZWO

traktatie voorbeeldKoffie, thee of glas fris na de dienst
U bent iedere 2e zondag van de maand van harte welkom om na de dienst met elkaar een kopje koffie, thee of een glas fris te drinken.
Let op het dienstenrooster!Klik op LEES MEER voor meer informatie

okt 2017

lees meer »
 
ZWO artikel Samen Verder actueel nr. 6 ZWO artikel Samen Verder actueel nr. 6

Op het website onderdeel van de ZWO treft u verschillende artikelen aan uit het actuele Samen Verder blad. Informatie blad van de Protestantse gemeente Wijk bij Duurstede.

De opbouw van ons gedeelte van de website is als volgt. Het gehele artikel wanneer dat een korte tekst bevat. Daarnaast vindt u artikelen met een korte introductie over het artikel. Is een artikel langer dan kunt u op de LEES MEER knop (button) klikken om het volledige artikel te kunnen lezen.

Vindt u het prettiger om de informatie later te kunnen lezen zonder via Internet verbonden te zijn? In dat geval hebben wij het integrale artikel in PDF beschikbaar gemaakt. Klikt u op onderstaande link om het gehele artikel te downloaden. Denkt u er aan dat u bijvoorbeeld Adobe Reader (of vergelijkbaar programma) nodig heeft om de PDF te kunnen lezen. Veel leesplezier.

ZWO artikel SamenVerder actueel


werkgroep ZWO Wijk bij Duurstede

 
Korte berichten ZWO nr 6 2017 Korte berichten ZWO nr 6 2017
Afb. 1 “letterlijk kerkproeven” cake/marsepein

Opbrengst Gambiaanse kommetje

Op 13 augustus jl. is als blijk van waardering voor de door ons bakkersgilde verzorgde traktatie bij het koffiedrinken € 44,25 gedeponeerd in het Gambiaanse kommetje. Op zondag 3 september jl. (de startzondag) hebben we € 90,85 in het kommetje mogen aantreffen. Een geweldige opbrengst die laatste keer. Alle gevers heel hartelijk dank! En die dank geldt ook voor de dames van ons bakkersgilde die een voor de startzondag toepasselijke traktatie hebben gemaakt. De kerk is gemaakt door ...........  Klik voor meer informatie op LEES MEER.


Afb. 2 Zuid-Soedan

ZWO-collectes
Op 16 juli jl. is gecollecteerd voor de stichtingen Dorkas, Edukans en Light for the World. Deze stichtingen verzorgen in samenwerking met de Europese Unie een project om jongeren in Zuid-Soedan een beroepsopleiding te laten doen. Bij het aanleveren van de kopij voor het vorige nummer van samen Verder was de opbrengst van die collecte nog niet bekend. Die collecte heeft ................. Klik op LEES MEER voor meer informatie.

Meet & Greet 8 oktober 2017
Op zondag 8 oktober staat tijdens het “Meet en Greet” samenzijn het thema ZWO centraal. U kunt dan nader kennismaken met onze werkgroep. Klik op LEES MEER voor meer informatie.

Terugblik startzondag 3 september
Op de startzondag hadden wij een kraam ingericht met informatie over onze ondersteunde projecten. U maakte in groten getale gebruik van het Gambiaanse welkomstdrankje zonder alcohol. Op de tafel waren verschillende artikelen te koop waaronder dozen met diverse soorten kralen. Daarnaast kon u kijken naar afbeeldingen van de projecten. Ook hadden wij een kort filmpje met verschillende impressies uit Gambia, Pakistan en Madagaskar die via een laptop werd afgespeeld.

ZWO-ton achter in kerk
Het hele jaar door kunt u uw ansichtkaarten in de ton rechts achter in de kerk doen waarop ‘ZWO’ staat. U kunt er ook andere zaken in doen.................. Welke? Klik op LEES MEER voor uitgebreide informatie. 

lees meer »
 
Projecten ZWO: Pakistan Projecten ZWO: Pakistan

In onze artikelenreeks ZWO willen wij u graag laten delen in de informatie die wij ontvangen en/of via andere informatiebronnen zelf opzoeken.

Pakistan

Hieronder citeren wij het volledige blog van Kor Grit. Het laatste in deze serie.
 
Pakistanen Vertellen V: “Ze herkennen christenen aan de bezem”
“vrijdag 8 september 2017
Nu ik weer enige tijd in Nederland ben bestaan mijn voornaamste werkzaamheden uit het terugluisteren en analyseren van verhalen. In Pakistan heb ik interviews gehouden met christenen van diverse achtergronden. Die interviews heb ik opgenomen en nu luister ik ze terug om een goed begrip te krijgen van hoe christenen in Pakistan het leven ervaren. In deze vijfdelige serie blogs deel ik enkele verhalen van het dagelijks leven van deze Pakistanen.
 
Christelijke straatvegers

Klik om het gehele deel V te lezen op LEES MEER.


okt 2017

lees meer »
 
Projecten ZWO: Gambia Projecten ZWO: Gambia

Stichting Onderwijs voor Gambia
De leerkracht die op de Upper Basic School in Darsilami computerles gaat geven, heeft de stichting gevraagd om een laptop, beamer en een pointer. Met die hulpmiddelen kan hij beter les geven.
 
De stichting heeft inmiddels een laptop en een beamer geschonken gekregen. Deze zullen in oktober 2017 door een afvaardiging van het bestuur aan de leraar in Darsilami worden overhandigd. Hij krijgt dan gelijk les in het omgaan met die apparaten.
 
Verder heeft de stichting 33 stapelbare stoelen gekregen voor het computerlokaal. Die stoelen zijn inmiddels in Gambia aangekomen. Met het computeronderwijs zal, evenals met de naailessen, eind september as. worden begonnen bij de start van het nieuwe schooljaar.okt 2017

 
Activiteiten wereldwijd Activiteiten wereldwijd

Afbeelding bijenkast; hoort bij artikel over collecte voor Zuid-Soedan. Plaats boven de zin "Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen ........".
Wereldvoedseldag

Samen zijn we de kerk in actie. We geloven dat we geroepen zijn om te delen in gebed, in solidariteit en in gaven. Door te collecteren voor zending en (wereld)diaconaat maken we concreet dat ...............  Klik op LEES MEER voor uitgebreide informatie.


okt 2017

lees meer »
 
ZWO Beleid, activiteiten en plannen ZWO Beleid, activiteiten en plannen

Beleidsplan 2018 - 2021

De werkgroep een beleidsplan voor de jaren 2018 – 2021 opgesteld. In dat plan heeft de werkgroep haar taak en werkwijze beschreven, evenals aan welk soort projecten buiten ons land de werkgroep de haar toevertrouwde middelen wil besteden. Daarbij gaat het om projecten van:
1. Kerk in Actie,
2. eigen projecten en,
3. voor zover financieel mogelijk, noodhulpverlening.


Om toegang te krijgen tot de artikelen van de inhoudsopgave klik op "LEES MEER>>".
Aan het begin van de nieuwe bladzijde vindt u weer de inhoudsopgave. Klik op de titel van de te lezen paragraaf uit de inhoudsopgave. U springt direct naar die tekst.

Klik gelijktijdig op de knoppen ctrl-home om sneller naar de inhoudsopgave bovenaan de bladzijde te komen. U springt daarmee direct naar het begin van de bladzijde waar u een nieuw item in de inhoudsopgave kunt kiezen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Instelling werkgroep
3. Taak van de werkgroep
4. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep
5. Te ondersteunen projecten
6. Inkomsten van de werkgroep
7. Activiteiten

Bijgewerkt april 2017

lees meer »