Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nummer 183, 21 september 2023

 

Dank aan Cantique

Kerkkoor Cantique kon meteen flink aan de bak in het nieuwe seizoen. Eerst zong het mee in de startdienst van 10 september en afgelopen zondag 17 september was het koor al vroeg in de RK-kerk aanwezig voor de oecumenische vredesviering. Daarbij begeleidde dirigent Elien van der Meer niet alleen het koor maar ook de samenzang. Veel dank voor deze geweldige inzet! Ondanks het gemis van enkele steunpilaren werden het mooie muzikale vieringen.
 

Seniorenochtend 26 september

Vorige week is al doorgegeven dat de volgende seniorenochtend in het E & E op dinsdag 26 september is (en dus niet op 19 september). Aanvang 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Het thema ‘Wandelen met God’ komt uit Micha 6 en sluit aan bij het nieuwe jaarthema.


Muziekdienst voor jong en oud

Er zijn plannen om op zondag 8 oktober een muziekdienst voor jong en oud te houden, rond het thema ‘Waarom zou je eigenlijk geloven?’. Zijn er mensen, jong en oud(er), die willen meedoen in de voorbereiding? Geef dan z.s.m. een seintje aan onze predikant.
 

Avond over spirituele groei – dinsdag 3 oktober

Meteen al moet het programma van BovenWijks worden aangepast. Want de beoogde inleider op dinsdag 3 oktober, Piet van Veldhuizen, is vanwege gezondheidsproblemen lange tijd uit de running. Hij zou spreken over ‘spirituele groei volgens God 9.0’. Omdat dit zo goed in het nieuwe jaarthema past en een mooie inleiding is op de avonden over ‘Grenzeloos God’ neem ik de avond over, zo goed en zo kwaad als het gaat. In God 9.0 komt aan bod hoe ons geloof en godsbeeld zich gaandeweg kunnen vernieuwen en verruimen. Het boek kan ook verhelderen waarom er zoveel verschillende religieuze stromingen zijn. Hopelijk bent u erbij: dinsdag 3 oktober, 20.00 uur in de Open Hof. Vooraf opgeven mag maar is niet nodig.
Jan Offringa


Kring – de Jonge Kerk, dinsdag 10 oktober

Komend seizoen proberen we een gespreksgroep op te zetten voor jongvolwassenen, jonge ouders en anderen met interesse. Je kunt zelf het beste bepalen of je tot die ‘jonge kerk’ behoort.
Een eerste verkennende bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 10 oktober, 20.00 uur in de Open Hof.
Te denken is aan 4 of 5 bijeenkomsten in het seizoen 2023-2024, om de 6 tot 8 weken.
We zien uit naar een open ontmoeting van jonge gelovigen c.q. Godzoekers.
Reacties graag voor dinsdag 3 oktober naar ondergetekende.
Jan Offringa

 

Filmavond 2 november: Where are you, Adam?

De berg Athos ligt op een schiereiland in het noordoosten van Griekenland en is een autonome monnikenrepubliek. In tientallen kloosters leven er al eeuwenlang oosters-orthodoxe monniken. De Oekraïense diaken en filmproducent Alexandr Plyska mocht in een van de kloosters filmen en maakte de documentaire Where are you, Adam? Prachtige natuurbeelden worden daarin verweven met het ononderbroken bidden en werken van de monniken te midden van hun moeilijkheden en beproevingen.
Deze film wordt vertoond op donderdag 2 november, 20.00 uur in de Open Hof. De avond wordt georganiseerd door de hervormde en de protestantse gemeente en heeft een dubbel doel. Enerzijds willen we graag weer een spirituele film laten zien, zoals eerder over Luther en Bonhoeffer. Daarnaast steunt deze vertoning in moeilijke tijden de Oekraïense teamleden achter dit project. De entree van € 10, contant aan de zaal, is voor hen. Vanuit de kerk bieden we de zaal en de koffie aan.
Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is vooraf reserveren nodig, via j.offringa@planet.nl,
Als de entree zwaar drukt op het budget van een persoon of gezin, stelt de diaconie vrijkaarten ter beschikking, in totaal 20. Die kunnen zonder opgaaf van reden worden aangevraagd via
birgitta.breeuwer@kpnmail.nl.

 

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa

 

terug