Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Ook al is het een ingewikkelde tijd waarin we nu zitten, toch heeft het ook mooie dingen gebracht. Mensen zorgen meer voor elkaar, doen boodschappen voor iemand als dat nodig is of brengen wat eten. We zijn ons misschien meer bewust van al het goede dat er was. We hebben, denk ik, gemerkt dat we kwetsbaar zijn en niet alles maakbaar is.
Naast iets dat voorbijgaat, er niet meer is, zorgt ‘voorbij’ ook voor perspectief. Als het een er niet meer is komt het ander ervoor in de plaats, al is dat andere niet altijd beter.
Het zou mooi zijn als er weer momenten komen waarin we elkaar kunnen ontmoeten, in de kerk en daarbuiten. Dat we ons sociale leven weer kunnen oppakken en ervan genieten als de crisis voorbij is.
Kortom, we willen het leven weer kunnen vieren en verdriet kunnen delen met diegenen die ons lief zijn.
Dat perspectief begint te komen, de vaccinaties zijn er, nu nog een dosis geduld. Dan komt er een moment dat alles weer wat gewoon wordt, wat dat dan ook is.
Riet Andringa

 

Ter bezinning: oecumene

Zondag begint de ‘Week van gebed voor eenheid van christenen’. Voor mijn gevoel is dat een tikje pretentieus. Zelf heb ik de neiging ervan te maken: Week van gebed voor meer eenheid onder christenen. Want een totale eenwording van de kerk is weinig realistisch. Persoonlijk heb ik daar ook geen behoefte aan. Zoals er talloze politieke partijen zijn, zo zijn er ook heel verschillende kerken. Ook in het geloof valt er wat te kiezen en dat ervaar ik als prettig. Op dit moment moet ik niet aan een fusie denken met de hervormde gemeente, de katholieke parochie of de baptistengemeente. Daarvoor verschillen we onderling te sterk. Tegelijk koester ik, in een tijd dat de oecumene de wind niet meeheeft, de goede samenwerking van de Wijkse kerken zoals we die jaarlijks op meerdere momenten vormgeven. Dat laat iets zien van ‘eenheid in verscheidenheid’. Meer zit er niet in en moet je ook niet willen.
Wel ben ik een groot voorstander van het opheffen van onnodige verdeeldheid. Dat hebben de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk gedaan toen ze in 2004 de Protestantse Kerk in Nederland gingen vormen. Alle drie zagen onder ogen dat de onderlinge verschillen te klein waren geworden om gescheiden te blijven optrekken en dat samengaan nieuwe kansen biedt. Dat kostte enige moeite maar was ook een moedige stap. Als ik wel eens word aangesproken op de grote kerkelijke verdeeldheid, kan ik met overtuiging zeggen: sluit je aan bij de PKN, daarin hebben kerken het aantal van drie teruggebracht tot één!
Verder heb ik wel eens gedacht: wat zou het mooi zijn als de Grote Kerk een plek wordt waar iedereen in Wijk terecht kan: de katholieken op zaterdagavond, de hervormden en protestanten na elkaar op zondagmorgen, de baptisten op zondagmiddag. En dan af en toe aan het eind van de middag of begin van de avond met elkaar bijeenkomen in een Evensong (oecumene met de Anglicanen!) of een gezamenlijke zang- en muziekdienst. Op den duur ga je dan wel ontdekken of er muurtjes omvallen.
Ter bezinning geef ik deze vraag mee: wat staat u voor ogen bij Jezus’ woorden in Johannes 17: “Laat hen allen één zijn”? En hoe belangrijk is de oecumene in Wijk voor u? Het past bij komende week om daar eens extra bij stil te staan.
Jan Offringa

 

Zondag 10.00 uur: kerkdienst vanuit Rhenen

In Samen Verder staat uitgelegd wat we in januari en februari op zondag aanbieden als we zelf geen dienst houden. Eerst zoeken we twee keer (17 en 31 januari) aansluiting bij de livestream van de Ontmoetingskerk in Rhenen, daarna (14 en 28 februari) van de Maartenskerk in Doorn. Vanaf maart, als het streamteam is ingewijd en de techniek optimaal werkt, hopen we wekelijks een livestream vanuit onze eigen kerk te verzorgen.

Voor komende zondag 17 januari is het advies digitaal aan te sluiten bij de Protestantse gemeente te Rhenen. De dienst begint om 10.00 uur, en waarschijnlijk is er vanaf 9.50 uur een voorprogramma. Ga naar: www.kerkdienstgemist.nl – vul ‘Rhenen’ in bij ‘Zoek kerk’ ‒ klik vervolgens
door naar ‘Ontmoetingskerk.
Voorganger in deze dienst is ds. Inge de Jong-Baerends. De tekst van de liederen komt in beeld.
De liturgie voor deze dienst vindt u in de bijlage bij de e-mail.

 

Bloemengroet

De bloemengroet van a.s. zondag is bestemd voor mevr. G. van Rooijen-van de Bovenkamp.


Collecten

Ook deze zondag kunt u weer bijdragen aan de collecten. De eerste is voor plaatselijk diaconaat, de tweede voor het plaatselijk kerkenwerk en de derde voor het onderhoud van onze gebouwen. U kunt gebruik maken van de GIVT-app of van de rekeningnummers in Samen Verder. Van harte aanbevolen!


Actie Kerkbalans

Op maandag 18 januari zijn tussen 19.00 en 20.00 uur de ‘lopers’ welkom in de Open Hof om de aanbiedingsbrieven op te halen. Vanaf dat moment kunt u als gemeentelid uw enveloppe thuis verwachten.
In deze enveloppe vindt u de informatiefolder en de toezeggingsformulieren voor de kerk en de diaconie/ZWO. Op het formulier van de kerk staat uw naam. Wilt u op het formulier van de diaconie zelf uw naam vermelden?
Er wordt met u afgesproken wanneer de toezeggingsformulieren in de afgesloten enveloppe weer bij u worden opgehaald.

Op vrijdag 29 januari kunnen de lopers vanaf 19.30 uur de retourenveloppen inleveren in de Open Hof. Er is dan geen gezellige slotavond want dat kan helaas niet in deze coronatijd. Er zou ook geen ruimte voor zijn want de gehele benedenverdieping wordt gebruikt om op veilige afstand de retourenveloppen in ontvangst te nemen en te verwerken.

Het resultaat van de Actie Kerkbalans wordt bekend gemaakt op de website van onze kerk en in de Nieuwsbrief van 4 februari. Bij voorbaat hartelijk dank aan de voorbereiders van deze actie: Jacob van den Essenburg, Mario Batenburg en Douwe van der Meer.
Namens uw diakenen en kerkrentmeesters,
Jan Klaver en Jan Oechies

 

Kerken bidden en vieren samen

In de week van 17-24 januari houden kerken hun jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Dit keer luidt het thema #blijfinmijnliefde. De Wijkse kerken hebben samen een programma opgesteld dat is afgestemd op de coronamaatregelen. Bij het thema wordt een gezamenlijk filmpje gemaakt dat vanaf 17 januari te vinden is op hun websites. Dat bestaat uit korte reacties op Jezus' woorden 'Blijf in mijn liefde, en je zult veel vrucht dragen'. Ook burgemeester Iris Meerts komt hierin aan het woord.
Het filmpje is vanaf 17 januari te bekijken via https://vimeo.com/500275481/8cc5d2eb13.

Verder is het de bedoeling om vanaf woensdag 20 januari om 20.00 uur via internet een viering in de Grote Kerk te laten zien (https://tinyurl.com/wvang). In die viering wordt gebeden voor eenheid en verbondenheid, niet alleen voor de kerken maar voor heel de gemeente Wijk bij Duurstede. Vanwege het virus en de nieuwe richtlijnen van de PKN is nog onduidelijk of een en ander in de beoogde vorm kan doorgaan.
De viering van zondag 24 januari, 11.00 uur wordt om begrijpelijke reden geen gezamenlijke dienst. Omdat in de RK-parochie op dit moment helemaal geen diensten zijn, vindt men het niet consequent om wel met ons een oecumenische viering te houden. Het wordt dus een protestantse dienst zonder medevoorganger Wim van de Kant. Wel staat de dienst in het teken van het aangedragen thema: ‘Blijf in mijn liefde’ – woorden van Jezus uit Johannes 15. Volgende week meer daarover.

 

Restauratie van de achterste ramen

Afgelopen periode werden er al ramen gerestaureerd aan de noordzijde van onze kerk. Dit is de kant waar onze avondmaalstafels staan. In het kader van het MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan) zijn nu de achterste ramen, in de oude consistorie, aan de beurt. Dit betekent dat de komende periode zowel buiten als in de oude consistorie steigers worden geplaatst. Als gebruikers van de kerk zullen wij nauwelijks hinder van de werkzaamheden ondervinden.
Namens uw kerkrentmeesters,
Jan Oechies


Dank, dank, dank

Voor de kerstgroet, voor de bloemengroet en voor het kerststukje dat we ook nog thuisbezorgd kregen. We vallen kennelijk in de categorie senioren die wat aandacht nodig hebben. We waarderen dat zeer!
Dank ook aan al die mensen die nu al maanden heel druk zijn met het voorbereiden en het streamen van de vieringen. Het lijkt ons een hele klus om dat elke keer weer zo mooi vorm te geven.
Wij zijn niet van die kerkbezoekers, maar missen in deze tijd toch de kerkgang. Fijn dat er dan toch de mogelijkheid is via de pc en tv. En fijn dat we via de nieuwsbrieven zo goed op de hoogte blijven.
We wensen iedereen een goed, ontspannen en hopelijk gezond 2021.
Ina Lamein en Reinout Broos

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa
 
terug