Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Liturgie zondag 23 januari 2022, 9.15 uur
Grote Kerk – Protestantse gemeente
Derde zondag na Epifanie

Organist: Jan Boerwinkel
Koster: Peter Kroon
Livestream: Henk Kroese
Lector: Amy van den Bercken
Diaconie: Elly Oechies
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Jan Offringa

O r d e   v a n   d i e n s t

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: ‘Andante’ ‒ Arvo Pärt (1935)

Welkomstwoord

In memoriam Piet Klaasse

We zingen: (melodie Lied 961)

            Niemand leeft voor zichzelf
            Niemand sterft voor zichzelf
            Wij leven verbonden met God en elkaar
            in tijd en eeuwigheid.

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon

Drempelgebed
Heer, wij kunnen dwalen en verdwalen
op de kronkelpaden van deze wereld
en zijn ook vaak de weg kwijt
in de doolhof van ons eigen hart.
Wij vragen U om helderheid:
geef ons zicht op uw heil,
maak ons vertrouwd met uw wil,
want waar uw wil is, is de weg.
Amen.

We zingen: Psalm 116: 1,3

Gebed om ontferming

We zingen: Lied 1008: 1,3

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing, afgesloten met gezongen Lied 333

Kom, Geest van God
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Eerste lezing: Jesaja 61, 1-3 (NBV21)

We zingen: Lied 990: 1,2,3

Tweede lezing: Lucas 4, 14-21 (NBV21)

We zingen: Lied 990: 4,5,6

Verkondiging

We zingen: Lied 686: 1,2


GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte
1e Timon
2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Vergroening Grote Kerk
Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Aandacht voor de actie Kerkbalans 2022

We zingen (staande): Lied 912: 1,2,4,6

Zegen, overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: ‘Aphorisme’ – Bert Matter (1937)

Tijdens of na het orgelspel verlaten we rij voor rij de kerkLivestream U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 9.15 uur) of later meemaken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

Kerkgang weer mogelijk
Vanaf deze zondag, 23 januari, bent u weer welkom in de kerk. De nieuwe richtlijn is max. 50 bezoekers. Omdat we niet meteen een stormloop verwachten, is reserveren niet nodig. Tijdens het lopen door de kerk dragen we een mondkapje, als we zitten mag dat af. Zingen doen we op ingetogen wijze. Placering vindt plaats via de groene kaartjes in de banken. Verder gelden de gangbare regels zoals handen reinigen bij entree en anderhalve meter afstand houden, ook bij vertrek uit de kerk. En natuurlijk blijven we bij gezondheidsklachten thuis. Bij dat alles benadrukt het moderamen graag ieders eigen verantwoording. Na de volgende persconferentie wordt bekeken of er volgende week zondag meer mogelijk is.
De geplande kinderkerk en jeugdkerk gaan niet door maar we ontvangen wel graag jonge gezinnen.

 
Overlijden
Op zaterdag 15 januari is Piet Klaasse overleden, in de leeftijd van 92 jaar. De uitvaartdienst is vrijdag 21 januari, 10.45 uur vanuit de Grote Kerk. Vanaf 9.45 uur is daar gelegenheid tot condoleren. Bij deze uitvaart is kerkbezoek tot max. 100 mensen mogelijk. De dienst wordt uitgezonden via bovengenoemde link van kerkdienstgemist.nl.
 
Actie Kerkbalans 2022
“Geef vandaag voor de kerk van morgen” is het motto van de actie Kerkbalans 2022. We leven in een vreemde tijd. Het hier en nu wordt sterk bepaald door beperkingen. Ook onze geloofsbeleving wordt er door beïnvloed. Lid zijn van de kerk, ook hier in Wijk bij Duurstede, is leven in de geest van God en de Bijbel. En dat doe je door elkaar te ontmoeten en samen te vieren, leren en dienen. Daaraan heeft het door corona dikwijls ontbroken.
Vanaf maandag 17 januari zijn onze lopers op weg gegaan om de enveloppe voor de nieuwe actie Kerkbalans bij u af te geven. In de loop van de week van 24 januari komen zij uw toezegging voor de kerk en diaconie weer ophalen. Wilt u erop letten dat u voor beide toezeggingen moet tekenen? Op vrijdag 28 januari verzamelen wij de antwoordenveloppen en tijdens de kerkdienst van zondag 30 januari delen wij met u het resultaat.
Let op: In de enveloppe zitten dus twee formulieren. Het ene is voor de kerkelijke bijdrage, het andere betreft de bijdrage aan de diaconie. Het onderscheid tussen beide - bijna identieke - invulformulieren is helaas niet duidelijk aangegeven. De IBAN (rechts bovenaan) voor uw kerkelijke bijdrage begint met NL43, de IBAN van de diaconie met NL17. Ook is in de alinea ONDERTEKENEN te lezen welk formulier is bestemd voor de diaconie en welk voor de kerkrentmeesters.
Wij blijven investeren in de toekomst, in geestelijke zorg en onze gebouwen. Het pastoraat is het cement van onze gemeente en samen dragen we ook de verantwoordelijkheid voor de Grote Kerk en Open Hof. Daarbij geeft de diaconie met ons vorm aan de zorg voor de naaste dichtbij en veraf. Ook wil onze kerk graag uitgroeien tot een centrale plek van ontmoeting en bezinning in onze stad. Zo gaan we vol verwachting en ambitie de toekomst tegemoet.
Hartelijke groet,
uw diakenen en kerkrentmeesters

 
Bijeenkomst ouderen
Vooruitlopend op de volgende persconferentie over de coronamaatregelen is het volgende besloten. De ouderenmiddag van donderdag 27 januari a.s. wordt opnieuw uitgesteld, nu naar het voorjaar, misschien rond Pasen. Het blijft toch onzeker voor veel mensen, en ook voor ons, hoe het omikronvirus zich gedraagt. Misschien is het virus in het voorjaar, met warmer weer, enigszins uitgeraasd. Dus dan hoort u weer van ons. Hopelijk met een definitieve uitnodiging!
Met vriendelijke groet,
Riet Andringa, Hennie Lammertink, Jan Offringa en Anneke Sterrenburg

 
Bloemengroet
De bloemengroeten van deze week zijn verzorgd door Marit Kroon en gaan naar dhr. en mevr. Van der Meer-Maas en naar mevr. K. van Ravenhorst-Verdoold.


Autodienst

In januari wordt er gereden door Fam. Kortenhorst. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.
 

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa

 

terug