Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Ter overweging: Palmpasen
 

Het is Palmpasen en ik zie de bomen,
De palmen weer met kinderogen aan:
Hun blaadren die als vogelveren stromen
En in de top der stam gestoken staan.

En alles is bereid Hem te ontvangen,
En de verwachting vlamt op elk gelaat:
De kreupelen die aan hun krukken hangen,
De honden en de blinden van de straat.

Er draaft een ezeltje met rechte oren
Als aan de witte klasmuur van mijn jeugd;
Al heeft het Jezus van zijn rug verloren,
Ik zie Hem in mijn kinderlijke vreugd,
En zachtjes juicht het kind in mij verblijd:
Hosanna die de Zoon van David zijt.

Dit sonnet van Bertus Aafjes uit 1948 laat zien wat we komende zondag gaan missen: de vreugde van de kinderen die met hun versierde palmstokken de kerk binnenkomen. Het gedicht kent een onverwachte zin die blijft hangen: het ezeltje heeft Jezus ergens onderweg verloren. Is dat zomaar een frivoliteit van de dichter of zit er meer achter? Is hij de Jezus uit zijn jeugd kwijtgeraakt? Of wil hij aangeven dat Jezus altijd iets ongrijpbaars houdt? Deze gedachten geef ik ter overweging mee. Ze zijn aan te vullen met uw eigen associaties.
Goede Palmzondag!
Jan Offringa

 

Extra overdenking op YouTube

Deze week is er naast de overweging hierboven een extra overdenking die beschikbaar is via YouTube. Predikant in opleiding Rik Willemsen heeft deze video opgenomen. Centraal staat het begrip "corona-angst".

Wat maakt ons zo angstig in deze tijd? En welk antwoord kan er vanuit de Bijbel op gegeven worden? De video is beschikbaar door te klikken op deze link: https://youtu.be/si01ihI3R-M
In de video wordt verwezen naar het lied "Die mij droeg" van Huub Oosterhuis. Een mooie uitvoering is te vinden via deze link:  www.youtu.be/kAoeKIscVeQ

 

Concert zondag 5 april, 16:00 uur via livestream

De Stichting Concerten Grote Kerk verandert haar programmering en laat nu concerten in een lege kerk plaatsvinden die via livestream worden aangeboden. Zo ook op zondag 5 april. Het oorspronkelijke programma (The Crucifixion) is komen te vervallen.
Rienk Bakker en Pim Schipper zijn in staat gebleken in korte tijd een prachtig programma samen te stellen voor de Lijdenstijd. Met slechts vier zangers (sopraan, alt, tenor en bas) zal prachtige 16e-eeuwse a capella muziek klinken. Ook zullen de zangers, samen met het Harrison & Harrison-orgel, de lege kerk vullen met Johannes Brahms en John Stainer. Pim speelt ook een aantal solowerken voor orgel.
De ‘uitzendingen’ zijn ook via de HomePage van onze eigen site www.scgk.nl direct aan te klikken. Daar kunt u zich ook aanmelden (via de button) voor onze aankondigingen per e-mail.


Kruiswegstatie ‘Zie de Mens’ van Sjef Hutschemakers voor jong en oud

Vanaf maandag 6 april willen we aan de hand van de beelden van de Kruiswegstatie ‘Zie de Mens’ naar Pasen toeleven. Op zondag zien we het schilderij ‘Christus verschijnt aan Maria Magdalena’ van Rembrandt, 1638.
De beelden en teksten zijn bedoeld voor mensen alleen, voor mensen samen en voor gezinnen om over na te denken en/of met de ander in gesprek te gaan.
Je kunt ook iemand opbellen en uitwisselen wat hij of zij heeft bedacht – jongeren onderling, jong en oud, volwassen onderling. Er staat ook een kleine handleiding bij.


Thuis een Palmpasenstok maken

Hoe maak je thuis een Palmpasenstok? Dat legt Robbie Dekker uit in een filmpje met deze link: www.youtube.com/watch?v=32lQcB2BYBE
En hoe vertel je dit verhaal aan kinderen van 4-12? Daarvoor heeft Lydia Roosendaal een mooie aanzet, te vinden op: www.protestantsegemeentewijkbijduurstede.nl/downloads
Van harte aanbevolen, zowel voor ouders als opa’s en oma’s!

 

PaasChallenge

De online PaasChallenge ‘Wees niet bang’ wordt gespeeld op zaterdag 11 april van 20.00 – 21.30 uur.
Jongeren van 10-17 jaar kunnen zich opgeven bij Wilko Mels,


Pastoraat

Op vrijdag 27 maart is Cees van Schuppen overleden, in de leeftijd van 76 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Ina op de Romulus 70. De uitvaart heeft op vrijdag 3 april plaatsgevonden in kleine kring. Ons medeleven gaat naar zijn vrouw, kinderen, schoon- en kleinkinderen.
Truus Klaasse, Karel de Grotestraat 26/17, is na een lang verblijf in het Zonnehuis te Doorn en twee operaties in Utrecht weer thuisgekomen. Voor haar en Piet een hele opluchting!
Er blijven wekelijks bloemen rondgaan als groet van de gemeente. Wie behoefte heeft aan een (telefonisch) gesprek, kan contact zoeken met de predikant of hun pastorale bezoeker (ouderling of medewerker). Als u niet paraat hebt wie uw pastorale bezoeker is, kunt u dit navragen bij Nel van Vliet, T: 0343 573 191; E:

 

Seniorenochtend

De seniorenochtend van 21 april 2020 gaat niet door. Het E. en E. Gasthuis is tot nader bericht gesloten.
Graag tot een volgend keer op dinsdag 15 september bij leven en welzijn. Een hartelijke groet aan allen.
De voorbereidingscommissie

Renovatie van de Open Hof

De Denktank waarin vertegenwoordigers van zowel de Hervormde als de Protestantse gemeente zitting hebben, is al geruime tijd bezig met de renovatie van de Open Hof. Een taakgroep, een werkgroep keuken en de binnenhuisarchitect Caroline Kouwenhoven hebben hun licht hierover laten schijnen. De moderamina en de kerkenraden van de HG- en PG-gemeente zijn bijeengeweest en hebben ingestemd met het zetten van de volgende stap. Een gezamenlijke gemeenteavond stond reeds in de planning. Helaas, de beperkingen die in verband met de Corona pandemie zijn opgelegd maken zo’n gemeenteavond niet mogelijk op dit moment.
Op dit moment wordt een uitvoeringscommissie met vertegenwoordigers uit beide gemeentes in de steigers gezet, met als bouwmeester Jan Meuleman. Er moeten nog vele stappen in de voorbereiding worden gezet voordat er verbouwd kan gaan worden. Daarom kunnen wij stellen… wordt vervolgd. De gemeenteavond wordt zo snel als mogelijk is gehouden.
Namens de CvK, Jan Oechies

 

Collecteren in coronatijd

Bent u gewend om digitaal via GIVT te doneren, dan kunt u dat ook thuis doen.
Overschrijven kan ook. In Samen verder vindt u de rekeningnummers.
Bent u gewoon om via collectebonnen te doneren: Neem twee enveloppen, één voor de Diaconie/ZWO en één voor het college van Kerkrentmeesters, voor de collectes kerkenwerk en onderhoud gebouwen.

 

Wat brengt het Coronavirus ons

Allereerst zijn wij heel dankbaar dat het huwelijk van onze dochter Anita door kon gaan in Lutjebroek vrijdag de 13e. Het had geen dag later moeten zijn! We hebben genoten maar stonden bijna meteen weer met beide benen op de grond. Voor ons geen kleinkinderen over de vloer, terwijl ze er anders bijna alle dagen zijn! Ook geen vrijwilligerswerk en dat betekent veel vrije tijd.
De activiteiten die we ook leuk vinden, musea bezoeken, koffie drinken hier of daar, of naar de film gaan voorlopig niet door.
MAAR er zijn nog zoveel leuke dingen die overblijven: Nico heeft postduiven, daar kun je de hele dag mee bezig zijn. Ik houd van leg-puzzelen, lezen, computeren. Ook kun je op allerlei manieren contact onderhouden.
Samen luisteren we veel muziek, we kijken bijna geen tv. Wel pluis ik de krant uit.
We zijn al maanden van plan op te ruimen in huis, wij zijn van de instelling: “het eet geen brood” maar het werd toch wel erg vol. De kleinkinderen genieten van al dat bewaarde speelgoed maar er komt een tijd… en die is er nu. Dus sorteren, afwegen of we er nog iemand een plezier mee kunnen doen, klaarzetten voor de kringloop of echt weg doen. Je krijgt er energie van heb ik gemerkt. Jullie lezen, wij kunnen voorlopig vooruit!
We houden goede moed!!
Nico en Ineke Blokker

 

Ten slotte

Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar
Verzoek: maak een afdruk van deze nieuwsbrief voor iemand in uw omgeving die niet online is.


Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa
terug