Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Collectedoel zondag 5 juli: Vakantiepret voor kinderen in armoede

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in in armoede. Dat is een groot probleem.
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie deze kinderen verrassen met een Vakantietas. Een rugzak vol met leuke spulletjes voor de vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun klasgenootjes op vakantie gaan. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Uw bijdrage is van harte welkom via de Givt-app of op het rekeningnummer van de diaconie NL17 INGB 0003 5955 04 o.v.v. Collecte vakantiepret 5 juli. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vakantietas

 

Delen

Per 1 juli mogen weer meer mensen de kerkdienst bezoeken. Dat is fijn, want gemeenschap achter de laptop voelt toch anders dan gemeenschap in ‘real life’. Protocollen zijn opgesteld om de veiligheid zo optimaal mogelijk te houden. Zingen wel of niet?
Omdat ik zelf niet zo betrokken ben bij het opstellen van protocollen, gaan mijn gedachten eerder uit naar ‘Hoe ben je gemeente, juist buiten de kerkmuren, in je eigen context’?
De Maaltijd van de Heer vind ik zo’n voorbeeld. Nu we dat de afgelopen tijd niet hebben kunnen vieren, wil dat niet zeggen dat het delen van brood en wijn in het gewone leven van alledag geen gestalte krijgt. Het delen van het brood van de hemel en de wijn van het koninkrijk gaat door buiten de kerk. Op vele manieren krijgt dat vorm.
We delen de verhalen ‘black lives matter’, we delen in de vreugde van behaalde diploma’s van onze jongeren, we delen de hoop en bemoedigen elkaar met ‘houd moed, heb lief’, we delen straks onze dromen in de brugdienst op 12 juli.

Op weg naar het Koninkrijk, waar we ‘brood’ en ‘wijn’ met elkaar delen, kwam ik het lied van Margryt Poortstra tegen. Laten we, ieder op zijn eigen plek, blijven dromen, durven en delen van wat we hebben aan liefde, onrust en hoop en misschien nog wel meer.

Antifoon:
De droom van God: een plaats van vrede,
waar liefde tussen mensen woont.
Gezegend de vreemde snuiter,
het buitenbeentje, de eenzame, die niet
gezien wordt, de angstige vluchteling,
brillenjood, hazenlip, stotteraar.

Gezegend de achterblijver, de opgejaagde,
de mens voor de troepen uit, de meningloze,
betweter, schreeuwlelijk, leeghoofd.
antifoon

Aan één tafel zul je zitten,
eten wat het werk heeft opgeleverd,
delen het brood, water schenken
in de beker van je naaste.

Genieten zul je van de stralende
gezichten om je heen, trots zijn

op ieders bijdrage aan dit geheel.
Zorgzaam de mannen, krachtig
de vrouwen, en kinderen reikend
naar de wijsheid van de ouden.

Gezegend de mens die zich verheugt
in het visioen, droomplaats van vrede.
antifoon

(Opgenomen met toestemming van Margryt Poortstra)

Lydia Roosendaal, jeugdwerker jong en oud.


 

Vanuit de gemeente

Van Sandra Niessen kwam het volgende bericht: ‘Een warme groet aan jullie allen en dank voor de prachtige kaarten die ik ontving. Die helpen mij op weg naar de lichtpuntjes.’ De komende tijd verblijft Sandra nog in het UMC, afdeling
A3 Oost, Heidelberglaan 100,
3584 CX te Utrecht.

Wil Blok verblijft voor revalidatie in het Zonnehuis, afdeling IJskelderbos (kamer 23) Bergweg 2, 3941 RB DoornNieuwe serie filmpjes op website

Op de zondagen dat we als protestantse gemeente geen dienst hebben (om de week dus) gaan we deze zomer een reeks filmpjes uitzenden met bijbelverhalen uit de hervertelling van dominee Nico ter Linden.
Een kleine 25 jaar geleden begon hij met de succesvolle serie ‘Het verhaal gaat…’. Al vertellend legt hij uit waar het om gaat en wat op de achtergrond meespeelt in die verhalen. Met toestemming van de uitgever Balans gaan we dit doen, om te beginnen met telkens twee verhalen over de schepping, Abraham en Jacob. En als het bevalt, gaan we er in september mee door. Pim Schipper bespeelt het orgel, voorafgaand aan het verhaal wordt een Psalm gelezen, en ter afsluiting klinkt een gebed uit de rijke christelijke traditie. Het filmpje van zondag 5 juli is te vinden via  onze website en rechtstreeks via https://youtu.be/Hf9qB7LqOCE  
Op de serie over de bijbelse twijfelaars kwamen regelmatig leuke reacties en ook tips voor een vervolg: denk eens aan de vertwijfeling van Mozes, de aanvechting van Job of de wanhopige uitroep van Johannes de Doper. Maar het is tijd voor verandering. Wie deze serie wil terugzien, kan terecht op het YouTubekanaal van onze website. Filmpjes die niet meer onder ‘Home’ staan, zijn daarnaast onder de knop ‘Video’s‘ te vinden.

 


Over-de-brug-dienst

Stan, Tijn, Gijs, Christian, Lobke en Fieke gaan dit jaar over de brug tijdens de over-de-brug-dienst op 12 juli. Over de brug… van het bekende en vertrouwde naar het onbekende. Een belangrijk moment! Gelukkig staan ze er niet alleen voor: terwijl de ouders hen beetje bij beetje loslaten, staat aan de overkant de gemeente om ze welkom te heten.
 
U bent van harte uitgenodigd om gemeente te zijn op 12 juli. De over-de-brug-dienst is in Maarsbergen, aan de Maarnse Grindweg 49. Van 14.00 -15.00 uur is de dienst met het ritueel. Inloop vanaf 12.45 (koffie en taart).

We verzoeken u uw eigen (tuin)stoel en koffie-/theekopje mee te nemen.
Als u van plan bent te komen: wilt u zich dan van tevoren aanmelden bij Lydia Roosendaal via
lydia.roosendaal57@gmail.com
We hebben nl. een maximum aantal mensen vastgesteld.

Namens de jeugdraad, Lydia RoosendaalChoral Evensong, zondag 5 juli 16.00 uur

Zondag 5 juli wordt er in een livestream samen met u liturgie gevierd in een Choral Evensong met een vocaal ensemble bestaande uit acht zangers.

Wat is er zoal te horen
Als Introitus zal Herr, sei Gnädig unserm flehn (‘zum Abendsegen) van Felix Mendelssohn klinken. Als Chant, hoort u Psalm 145 van Charles Villiers Stanford. Daartussen hoort u Preces and Responses van Chr. Winter (1960). Verder zullen o.a. het schitterende Magnificat en het Nunc Dimittis van Thomas Attwood Walmisley te horen zijn. Als Anthem klinkt Come my Way, my Truth, my Life van William Henry Harris.

Convocati o.l.v. Ardaan Dercksen zal de ‘koorpartijen’ voor haar rekening nemen. Wouter van Belle is de organist en Jan Offringa de liturg.
Op www.scgk.nl vindt u het te downloaden programmaboekje.

U bereikt de livestream door:
• deze link: https://youtu.be/2Bj_68TbwOY  te kopiëren of te volgen
• op de Homepage van de SCGK-website staat ook de rechtstreekse link om aan te klikken
• en dan is er ook nog de mogelijkheid rechtstreeks naar het SCGK YouTube kanaal te gaan


Zomertijd

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe we deze zomer de digitale Kerkbrief (als er zondags dienst is) of Nieuwsbrief (als er geen dienst is) gaan verspreiden. In elk geval komen ze zoals altijd op de website te staan en we bekijken ook of het wekelijks lukt de brief per mail te verzenden. In dat geval wordt het e-mailadressenbestand van de Nieuwsbrief gedeeld met dat van de Kerkbrief en van Samen Verder. Wie daartegen bezwaar heeft, kan dat via j.offringa@planet.nl doorgeven.

Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa


 
terug