Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Vredesweek 'Inclusief samenleven'
 
Oecumenisch gebedsviering
Zondag 19 september 2021, 9.30 uur
RK Johannes de DoperkerkWijk bij Duurstede
Parochie Paus Johannes XXIII
Protestante gemeente
Voorgangers: mw. Annemieke Verberk en
ds. Jan Offringa
Zang: Face to Face o.l.v. Tom van Ginkel

Vooraf aanmelden voor deze dienst is niet nodig
Er wordt in de RK-kerk nog niet door de gemeente gezongen

O r d e  v a n  d i e n s t

Openingslied: ‘Samen in de naam van Jezus’

Begroeting

Drempelgebed

Kyriegebed

Loflied:‘Jubilate Alleluia’

Openingsgebed

Eerste lezing: Jakobus 3,16-4,3 (Willibrord)

Lied: ‘Zoekend naar licht’

Tweede lezing: Marcus 9,30-37 (NBV)

Acclamatie

Overweging

Stilte

Lied: ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’

Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof dat God ons roept’

Voorbeden en Onze Vader

Collecteaankondiging

Collectelied: ‘Geven’

Vredesgedicht

Lied: ‘Ik zoek een land’

Slotgebed

Mededelingen

Zegen en zending

Slotlied: ‘Jeruzalem’

Link livestream: live1 – RK Johannes de Doper

Het verlaten van de kerk in tijden van corona:
- bij de uitgang staan twee verschillende collectemanden: het ronde mandje is bestemd voor de eigen geloofsgemeenschap, het ovale mandje voor het goede doel;
- u kunt ook met de GIVT-app met uw mobiele telefoon geven;
- blijf in uw bank tot de gastvrouw/gastheer aangeeft dat u kunt gaan lopen;
- houd 1,5 meter afstand;
- napraten buiten de kerk is prima, maar blijf niet te dicht bij de kerkdeur staan.
- buiten de kerk is voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten, houd ook dan voldoende afstand.

Overlijden
Op dinsdag 14 september is na een kort ziekbed Ina Lamein overleden. Nog niet zo lang geleden verhuisde zij met haar man Reinout Broos naar de Hordenweg. De uitvaartdienst is op dinsdag 21 september, 11.00 uur in de Grote Kerk. Op maandag 20 september is er van 19.00-20.00 uur gelegenheid tot condoleren in de Open Hof. Volgende week zondag hopen we Ina Lamein in de eredienst te gedenken.
 
Bevestiging, presentatie, afscheid
Op Startzondag 26 september wordt Marieke Borgers  bevestigd als jeugdouderling en Nel van Vliet-v.d. Kwast als pastoraal ouderling. Ook hopen we enkele mensen te kunnen presenteren: Elly Oechies als pastoraal medewerker, Janna Afman als diaconaal medewerker en Douwe van der Meer, mocht hij erbij kunnen zijn, als kerkrentmeester. We nemen afscheid van diaken Jan Klaver en jeugdouderling Jack van der Laak.

Programma Startzondag 26 september
Het goede nieuws is dat de samenleving weer wat verder opengaat. Dat geeft vertrouwen voor het komende seizoen, al blijven we voorzichtig. Dat geldt ook voor de startzondag van 26 september. De aanmelding blijft nog wat achter bij onze verwachtingen (of komt gewoon wat traag op gang). Terwijl we zo’n leuk en smakelijk programma hebben. Zowel geschikt voor senioren, ook als je niet goed ter been bent, als voor jonge gezinnen die we lange tijd hebben moeten missen. Daarom: geef je op (naam, aantal deelnemers, eventuele voedselintoleranties) voor a.s. dinsdag 21 september via pgwbdstartzondag@gmail.com. We hopen natuurlijk van de vernieuwde Open Hof te genieten die een dezer dagen wordt opgeleverd. Na de startdienst van 11.00 uur en de koffie is er tussen 12.30-13.30 uur een speelse activiteit voor jong en oud. Tussen 13.30-14.15 uur is de afsluiting met een glaasje en lunch.
De lunch wordt gesponsord door de Wijkse moestuin van Bea van Sprakelaar. Met haar producten maken we o.a. speciale soepen vol verse groenten. Wie wil meehelpen met de voorbereiding van de borrel en/of soep, kan zich melden bij onze predikant.

Klimaatpelgrimstocht
Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De tocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de wereldklimaattop in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht. Zo geven we meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Steeds meer zijn mensen zich bewust van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. Daaronder hebben de allerarmsten het meest te lijden. Drie pelgrimsjournalisten lopen mee met de tocht en doen verslag. Deze verslagen, met foto’s, verschijnen op de websites van de twee organisaties.

Aansluitende oproep
Misschien hebt u er al over gelezen. Wereldleiders bereiden zich voor op de VN-Klimaattop in november. In aanloop naar die top zijn dertig pelgrims vanuit Polen op weg naar Glasgow. Deze tocht startte op 14 augustus 2021. Met deze pelgrimstocht benadrukken kerken dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatveranderingen en het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid.
Hoe kunt u meedoen?
Onderteken de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-klimaattop. Of loop mee met een klimaatetappe: van 6-8 oktober wordt er gelopen in de provincie Utrecht. Kerken uit onze classis zijn betrokken. Meer informatie over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan: www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.
Meer over de klimaatpelgrimstocht: www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht
Ik loop als classispredikant mee op 8 oktober van Zeist naar Utrecht. Loopt u mee? Ik ontmoet u graag.
Ds. Trinette Verhoeven

Bloemengroet
De bloemengroeten van a.s. zondag zijn bestemd voor mevr. E. Oechies-Bax en voor dhr. E. Lammertink.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhuis
en Jan Offringa
terug