Liturgie voor zondag 24 september 2023 Liturgie voor zondag 24 september 2023
Orgel: Maarten van Kapel
Koster: Peter Kroon
Livestream: Bert de Boer
Lector: Amy van den Bercken
Diaconie: Liesbeth van der Made
Kerkrentmeesters: Gerda Bakewel
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Jan Offringa

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Was mein Gott will, das g'scheh allzeit, (Lied 899)Johann Pachelbel (1653-1706)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed
God van leven,
Wees ons nabij,
in dit vaak mistige bestaan ‒
niet om alle raadsels op te lossen,
maar om onze ogen te openen
voor de baan van licht
die uw Zoon is gegaan.
Geef ons de kracht en de moed
om hem te volgen op zijn woord.
Amen.

We zingen: Psalm 121: 1,4

- allen gaan zitten –

Gebed om ontferming,
telkens overgenomen met Lied 301e

We zingen als Gloria: Lied 713: 1,2,3

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met Lied 333

Eerste schriftlezing: I Samuël 28, 3-14

We zingen: Lied 246b: 1,2,3

Tweede schriftlezing: I Samuël 28, 15-25

We zingen: Lied 246b: 4,5,6

Verkondiging

We zingen: Lied 675


GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven
1. Diaconie/ZWO - Timon
2. Kerkrentmeesters
Orgelspel tijdens de rondgang:

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit − Johann Gottfried Walther (1684-1748)


Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN


We zingen (staande): Lied 834

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Was mein Gott will, das g'scheh allzeit - Friedrich Wilhelm Zachau (1663-1712)

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de Open Hof
 

Livestream
De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 11.00 uur) of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

 
Bloemengroet
De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Miranda Batenburg en is bestemd voor mevr. M. Grondijs–Langerak en voor dhr. C. Hagoort.
 
Autodienst
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Merijn en Joke Hofland. Graag op vrijdag, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.


 
terug