Liturgie voor zondag 25 februari 2024 Liturgie voor zondag 25 februari 2024
Organist: Pim Schipper
Koster: Kees van der Heide
Livestream: Jacques Dupain
Lector: Margriet van Rossen
Diaconie: Elly Oechies
Kerkrentmeesters: Margriet van Rossen
Ouderling van dienst: Cobie de Boer
Voorganger: ds. Arjen Vaartjes uit Veenendaal

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Ach wir arme Sünder - Matthias Weckmann (1616-1674)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan):
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed:
God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

We zingen: Lied 276

- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming

We zingen: Lied 556

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: 1 Koningen 19: 9-18

We zingen: Lied 283

Tweede lezing: Marcus 9: 2-10

We zingen: Lied 543: 1,3

Verkondiging

We zingen: Lied 538 1,2,3

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven,
1. Diaconie/ZWO - Missionair werk
2. Kerk
Orgelspel tijdens de rondgang:
Improvisatie over Lied 547 ‘Met de boom des levens’

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 422

Zegen, overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Fuga I uit: ‘Der Kunst der Fuge’  BWV 1080 - Johann Sebastian Bach (1685-1750)


Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de Open Hof
 
Livestream
De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

 
Bloemengroet
De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Gerrie van der Heijden en is bestemd voor mevr. M. Schinkel en voor fam. M. Schinkel.


Autodienst

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Herman van Sprakelaar.
Graag op vrijdag, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen. 
terug