Kerkelijke organisatie Kerkelijke organisatie

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

Voor de emailadressen zie onze contact-pagina
Predikant    ds.Jan Offringa                                 tel: 0318-542979
                                                                           gsm: 06-49894905

Voorzitter:     a.i. Jan Klaver                                             tel: 574042
                                                                          
Scriba:           Cobie de Boer                                            tel 575185
                                                                              gsm. 06-41387278                                           

Ouderlingenberaad:  (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)

Predikant - ds. Jan Offringa
Ria de Vries  (Voorzitter)
Marion Grondijs
Jack van der Laak (jeugdouderling)
Anneke Sterrenburg (ouderling rouw- en trouw pastyoraat)
 

College van Diakenen:   (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)
Jan Klaver  (Voorzitter)
Birgitta Breeuwer  (secretaris)
Paul-Johan Swank (Penningmeester)
Mario Batenburg
Jelte Veenstra
Riet Andringa

College van Kerkrentmeesters:  (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)

Jan Oechies  (Wnd Voorzitter)
Marieke Boter (Penningmeester)
Kees van Vliet   (secretaris)
Arno Schut

De Protestantse Gemeente maakt deel uit van de Classis Utrecht..

 

 

 

 

 

 

terug