Kerkelijke organisatie Kerkelijke organisatie

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

Voor de emailadressen zie onze contact-pagina
Predikant    ds.Jan Offringa                                 tel: 0318-542979
                                                                           gsm: 06-49894905

Voorzitter:     Martin Smits                                             tel: 577128
                                                                          gsm: 06-28 538 919
Scriba:           Hans Sonnevelt                                       tel. 06-27830874                                             

Ouderlingenberaad:  (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)

Predikant - ds. Jan Offringa
Ria de Vries  (Voorzitter)
Marion Grondijs
Jack van der Laak (jeugdouderling)
Anneke Sterrenburg (ouderling rouw- en trouw pastyoraat)
 

College van Diakenen:   (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)
Jan Klaver  (Voorzitter)
 Mario Batenburg (Secretaris ad interim)
Paul-Johan Swank (Penningmeester)
Jelte Veenstra
 

College van Kerkrentmeesters:  (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)

Jan Oechies  (Wnd Voorzitter)
Jan Oechies (Penningmeester)
Kees van Vliet   (secretaris)
Arno Schut

De Protestantse Gemeente maakt deel uit van de Classis Utrecht..

 

 

 

 

 

 

terug