kerkbrief 19 jan. 2020 kerkbrief 19 jan. 2020
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Schuurman – Vogelaar.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?


Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede
# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba


Actie Kerkbalans 2020
De Actie Kerkbalans 2020 krijgt het startschot op zondag 26 januari. Na afloop van de kerkdienst kunnen de lopers eventueel hun pakket met enveloppen meenemen.  Anders kunnen de lopers op maandag 27 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur de enveloppen per loop wijk ophalen in de Open Hof. Hier worden de enveloppen per loop wijk uitgedeeld aan de lopers.
Vrijdag 7 februari vanaf 19.30 uur worden de lopers ontvangen in de Open Hof door de Kerkrentmeesters om de enveloppen met toezeggingen weer in ontvangst te nemen. Deze avond wordt er ook geteld en zal aan het einde van de avond de stand worden opgemaakt. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Om deze avond het samenzijn te versterken zal het zijn wij bezig met een aansprekende activiteit hieraan te koppelen. Informatie hierover volgt nog. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.
 Namens het College van Kerkrentmeesters, Arno Schut, en Jacob van den Essenburg, 
Namens de Diaconie, Jan Klaver, en Mario Batenburg,

Vooraankondiging collecte Wereld-Lepradag 26 januari 
Anno 2020 treft  lepra nog miljoenen mensen. Elke 2 minuten krijgt iemand de diagnose lepra. Leprapatiënten worden net als in Bijbelse tijden vaak buitengesloten. Hun lichaam breekt af en niet zelden vervallen ze in nog diepere armoede. Gelukkig zijn er hulpverleners , artsen en verpleegkundigen die in de ziekenhuizen van de Leprazending zich inzetten voor leprapatiënten. Naast medische zorg krijgen zij aandacht, liefde en een arm om zich heen.
Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Woensdag 5 februari, 20.00 uur is er net als vorig jaar een Zangavond met Cantique, met liederen uit het Liedboek 2013 die nog weinig gezongen worden. Het is de bedoeling die te verkennen en een paar van deze liederen een plek te geven in de (zang)dienst van zondag 9 februari. Plaats en tijd: De Open Hof/Kapel van de Grote Kerk, 20.00 uur

Valentijnsavond met Ruth in Wijk bij Duurstede
Op vrijdag 14 februari is er in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede een bijzondere avond op het raakvlak van Bijbel en cultuur. Daarin staat Ruth centraal, de vrouwelijke hoofdpersoon in het Bijbelboek dat haar naam draagt. Het verhaal van haar leven wordt deze avond zowel gelezen als muzikaal omspeeld. Medewerking wordt verleend door Marjolein de Wit op fluit, Evelyn Heuvelmans op hobo en dubbelkwartet Reprise onder leiding van Noortje van der Welle. Het onlangs in gebruik genomen Engelse orgel wordt bespeeld door Pim Schipper. Hun creatieve aanwezigheid staat garant voor muziek op hoog niveau. De avond begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur voor ontvangst met koffie/thee. Rond 21.30 uur is de afsluiting en wordt er nog iets gedronken.
De toegang is gratis, na afloop is er een collecte. Deze avond is een gezamenlijk project van de Hervormde gemeente en de Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede.
Het boek Ruth gaat over een Moabitische vrouw die haar schoonmoeder Naomi niet in de steek wil laten. Samen keren ze terug naar Betlehem. Daar zoekt Ruth contact met de man die volgens de wetten van Israël in moet staan voor haar familie. Ze doet dat op een onopvallende manier, maar tegelijk heel trefzeker. Ze gaat aren plukken op de akkers van deze man; Boaz is zijn naam. Op een nacht komt ze stilletjes naar de dorsvloer waar Boaz ligt te slapen en… uiteindelijk overwint de liefde. Het is een Bijbelverhaal vol verrassingen, diepere lagen en wonderlijke wendingen. De opmaat tot een koninklijke toekomst.
Met dit alles biedt deze avond een mooie gelegenheid om iemand op Valentijnsdag te verrassen. De Grote Kerk staat open voor een breed publiek.
Informatie:
ds. Louis Wüllschleger,
ds. Jan Offringa, (na 2 februari)
terug