kerkbrief 11 nov. 2018 kerkbrief 11 nov. 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente voor dhr. J. Klaver en voor dhr. G. Beumer.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.


Koffiedrinken
Jullie blijven na de dienst toch ook gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de Open Hof? En voor de kinderen is er natuurlijk een glaasje fris! Jullie zijn van harte welkom!
Genieten daarbij van iets lekkers kunnen jullie ook, want de dames van het bakkersgilde van de Werkgroep ZWO hebben weer voor iets lekkers gezorgd. Voor wat hoort wat! Daarom vragen wij jullie wat collectebonnen of  contant geld in het bij de traktatie staande kommetje te leggen. Met dat geld  kunnen we met elkaar zorgen dat kinderen in Sukuta Madina (Gambia) op school  een warme maaltijd krijgen. Thuis krijgen ze dat vaak niet, omdat daar geen  geld voor is. Zo zetten we onze luxe om in een eerste levensbehoefte voor die  kinderen. Hartelijk dank alvast! Vorige keer heeft het kommetje € 58,80 opgebracht. Alle  gevers heel hartelijk dank!
Tijdens het koffiedrinken zijn er ook wat producten uit Gambia te koop, zoals pindakoekjes. De winst die daarbij wordt gemaakt, wordt besteed voor het verzenden van hulpgoederen naar Gambia.

Amnesty werkgroep na de dienst
Na de dienst bent u van harte welkom bij de Amnestytafel. We branden er een kaars voor mensen die strijden voor vrijheid van meningsuiting en mensen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid. Ook verkopen we (kerst), kaarsen en servetten. U kunt ook langskomen als u geen contant geld bij zich heeft, het is mogelijk om later digitaal af te rekenen. U kunt uw handtekening zetten op een petitielijst om Wa Lone en Kyaw Soe Oo te steunen. Zij zijn journalisten van het internationale perbureau Reuters. Ze onderzochten het militair geweld in Myanmar.
Ze zijn in de val gelokt en gearresteerd en kregen 7 jaar gevangenisstraf. Dit terwijl ze voor de wet niets fout hebben gedaan. In Myanmar is dit vaker het geval. Journalisten die over gevoelige onderwerpen berichten worden er lastig gevallen en gevangen gezet. Uw handtekening maakt verschil!

Zingen in de Kerstnachtdienst.
Tijdens de Kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur zal het koor Cantique weer haar medewerking verlenen. Ieder jaar is het een feest om tijdens deze speciale dienst te mogen zingen.
Vind je het leuk om dit jaar (weer) mee te doen, dan kan dat, geheel vrijblijvend op projectbasis. Het koor repeteert tot en met 19 december ieder woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.in de Open Hof
Het geheel staat onder de bezielende leiding van Elien van der Meer.
De repetities zijn gezellig en er wordt ook nog eens hard gewerkt. Kun je een keertje niet, dan is dat geen enkel probleem.
We zouden het fijn vinden als je komt, zodat we met een groot koor de kerstmuziek ten gehore kunnen brengen.
Voor informatie en aanmelden: Evert Gerritsen (secr.)

Gemeenteavond over de gebouwen - 13 november
Deze avond wordt iedereen bijgepraat over de stand van zaken rond onze kerkelijke gebouwen.
Dit jaar is een eerste contourennota door de gezamenlijke Denktank (HG/PG) gepresenteerd.
Eerder is daar ook al het een en ander over geschreven in Samen Verder.  
De avond begint om 20.00 uur en er is koffie vanaf 19.45 uur.
U bent van harte welkom op deze avond samen met de Hervormde gemeente.

Muziekdienst 18 november: ‘Waar ben je nu?’ met band Connected
Als iemand overleden is, worstelen nabestaanden vaak met de vraag: Waar ben je nu?
Soms lijkt die ander oneindig ver weg, soms ook heel dichtbij, zo ervaart menigeen.
Hoe wordt daar vanuit het christendom en andere godsdiensten naar gekeken?
Een dienst voor jong en oud waarin de Veenendaalse band Connected
- wegens succes geprolongeerd - weer een paar mooie (pop)songs komt zingen.
Iedereen is welkom!

Seniorenochtend – 20 november
Dinsdagmorgen 20 november a.s. is de eerstvolgende seniorenmorgen
In het E. en E. Zorgcentrum, Gansfortstraat 2a.
De inloop begint om 9.30 uur. Dan staan koffie en thee weer voor u klaar.
Ds. Jan Offringa zal omstreeks 10.00 uur weer een passend onderwerp met ons bespreken.
We zullen ook enige mooie psalmen en gezangen zingen.
Vanaf 11.00 uur Is er natuurlijk nog gelegenheid voor een praatje en als u wilt nog een kopje koffie/thee..
Wanneer u eventueel gehaald en weer thuisgebracht wilt worden
(wanneer het lopen bezwaarlijk is) kunt u contact opnemen met dhr.
Wim van der Wal. We hopen u allen graag weer te ontmoeten. Janny van Parijs.

Open Dag | Werkplaats | Harrison & Harrison orgel | GEWIJZIGDE DATUM
Onderstaand bericht is een wijziging van een eerdere aankondiging. I.v.m. intocht Sinterklaas op de oorspronkelijk genoemde datum, is gekozen om de Open Dag te verplaatsen.
Zaterdag 1 december staan de deuren open van de Werkplaats in Langbroek waar het Harrison & Harrison orgel wordt gerestaureerd.
De werkplaats van zowel Meubelmakerij Arjan de Wit als van orgelmakerij Sander Booij vormen al geruime tijd het decor van het restauratieproject. In de eerste ruimte is het restauratiewerk aan houten pijpwerk vrijwel afgerond en wordt nu hard gewerkt aan het restaureren en nieuw vervaardigen van de orgelkas. In de tweede, gaat pijpwerk door de handen en is – en wordt nog steeds – veel tijd besteed aan het restaureren van de windladen.
U kunt op zaterdag 1 december komen kijken. Er zijn drie ‘rondes’: 10:00, 12:00 en 14:00 uur. Verzamelplaats is de Grote Kerk. Daar zal een kleine toelichting zijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Vanaf de Grote Kerk proberen we met zo min mogelijk auto’s naar Langbroek te rijden. Na een half uurtje, drie kwartier gekeken te hebben rijden we weer terug naar Wijk. U bent allen welkom!

Jeugdproject – Sint Maarten
Utrecht is de stad van Sint Maarten. Sint Maarten deelde zijn mantel met een bedelaar. De volgende nacht zag hij, terwijl hij verzonken was in een diepe slaap, Christus gekleed in de mantel die hij aan de bedelaar geschonken had. Het verhaal van Sint Maarten leert ons over het belang van het omzien naar dak- en thuisloze mensen.
Op zaterdag 13 oktober heeft een groep van negen jongeren uit onze gemeente een stadwandeling in Utrecht gekregen van Jan. Jan is dakloos en drugsverslaafd geweest. Ze hebben ook Bert ontmoet. Bert is straatpastor en staat mensen zoals Jan bij.

 
Omdat wij het werk van de straatpastors belangrijk vinden, zamelen wij de komende weken PET flessen is. U kunt ons daarbij helpen door uw plastic statiegeldflessen in te leveren bij de winkelkarretjes die wij in de kerk neerzetten. U kunt ook uw statiegeldbonnetjes bij ons inleveren. Het geld dat wij hiermee ophalen gaat naar het straatpastoraat van Utrecht. Ook de kindernevendienst besteedt aandacht aan dit Maartenproject. Vandaag, 11 november, de dag van Sint Maarten, sluiten we het project af.

terug