kerkbrief 18 febr. 2018 kerkbrief 18 febr. 2018

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan dhr. en mevr. Post - Fokkens en aan dhr. en mevr. Gelok – Hage.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede, gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal, tel: 0318 542 979
# mailadres: . Vrije dagen: maandag en zaterdag

Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt,


Toelichting op de 1e collecte
Vandaag collecteren wij in het kader van de 40dagentijd voor Kerk in actie, meer in het bijzonder voor noodhulp aan Libanon. Het thema voor de 40dagentijd, die op 14 februari jl, is begonnen, is " Onvoorwaardelijke liefde" Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen. Hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie van kerk in Actie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bij voeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De bevlogen medewerkers van IOCC redden niet alleen kinderlevens, maar helpen ook moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Zie verder de bijgesloten folder! Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen! Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
Veertigdagenboekje
Voor diegene, die er vorige week niet in geslaagd was een exemplaar van het Veertigdagenboekje te kopen voor 2 euro, is er vanmorgen een herkansing. Vandaag staat een diaken na de dienst richting de uitgang aan de Open Hof - zijde, om de laatste exemplaren ter beschikking te stellen.
Wie maakt mij los?

Seniorenochtend – dinsdag 20 februari
Dinsdag 20 febr. a.s. is er weer een seniorenochtend in het E en E Zorgcentrum, Gansfort-straat 2a.
De ochtend begint om 9.30 uur, dan staan de koffie/thee weer gereed. Vanaf 10.00 uur is de inhoudelijke vormgeving in handen van ds. Jan Offringa. Na ongeveer 11.00 uur is er tijd voor een praatje en koffie/thee. Tenslotte is het toch ook een sociaal gebeuren naast het geestelijke. Dhr. Wim van der Wal is bereid u van huis op te halen en thuis te brengen wanneer de afstand voor u bezwaarlijk is.
 
Dinsdagen 20 februari en 6 maart: twee avonden over veranderend geloven
In de laatste tweehonderd jaar is er veel veranderd in de wereld van kerk en geloof. Waar de een zich verzette tegen nieuwe inzichten, ging de ander het gesprek aan met de Verlichting en het evolutiedenken. Zo ontwikkelden zich een moderne theologie en een liberale vorm van christendom. Op twee avonden zal Jan Offringa hierover een korte inleiding geven, gevolgd door onderling gesprek. Op dinsdag 20 februari komen zeven kenmerken van de moderne theologie voorbij. Twee week later, op dinsdag 6 maart, passeren zeven kenmerken van liberaal christendom de revue. De avonden worden gehouden in de Open Hof en beginnen om 20.00 uur. De toegang is vrij. Opgeven vooraf is prettig en kan via
 
Uitnodiging
Na een periode van restaureren, intoneren en stemmen is enkele weken geleden ons Kiespenning-orgel weer in gebruik genomen. We hopen dat u al hebt kunnen genieten van de fraaie klanken van dit prachtige instrument.
Aangezien de orgelwereld zeer geïnteresseerd is in het bereikte resultaat, hebben we besloten een speciaal concert te organiseren. Dit concert vindt plaats op vrijdag 9 maart aanstaande.
Medewerkenden zijn:
Pim Schipper (hoofdorganist van de Grote Kerk)
Wim Diepenhorst (organist en orgelspecialist bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Adjan Smitsman (directeur Gebr. van Vulpen orgelmakers)
Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is vrij.
Beheercommissie kerkelijke gebouwen
 
Spaardoosje
Na afloop van de dienst kunt u een spaardoosje meenemen. De bedoeling is dat u dit doosje op Palmzondag gevuld mee terugneemt naar de kerk. Door op de één of andere manier te vasten (geen snoep, geen drank, minder eten of niet met de auto te gaan maar de fiets te pakken e.d.) spaart u geld uit dat u in het spaardoosje kunt doen. Het geld dat met de spaardoosjes wordt opgehaald, wordt aan Kerk in Actie ter beschikking gesteld voor de projecten waarvoor in de 40dagentijd wordt gecollecteerd.

Zingen in de Stille Week
Tijdens de gezamenlijke diensten van 29, 30 en 31 maart in de Stille Week verleent het koor Cantique weer haar medewerking. Vind je het leuk om dit jaar mee te doen, dan kan dat, geheel vrijblijvend op projectbasis. Het koor repeteert ieder woensdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur in de Open Hof. De repetities voor de Stille Week zijn vanaf woensdag 21 februari onder leiding van Elien v.d. Meer. (Geen repetitie op 28 februari!)
We zouden het fijn vinden als je komt, zodat we met een groot koor ons repertoire ten gehore kunnen brengen.
Namens koor Cantique, Evert Gerritsen
 
Teken de petitie 'Ze zijn al thuis' voor een ruimer kinderpardon Half januari is Kerk in Actie gestart met de petitie 'Ze zijn al thuis' voor een ruimer kinderpardon. "Als kerken staan we voor barmhartigheid en rechtvaardigheid, in het vluchtelingenbeleid zien we dat te weinig terug", zegt Karel Jungheim, specialist vluchteling bij de Protestantse Kerk. "De Kinderombudsman wijst erop dat terugkeer van kinderen die hier langer dan vijf jaar gewoond hebben  ontwrichtend en schadelijk is. “Daar moet beter naar geluisterd worden ", vindt Jungheim die het belang van deze kinderen noemt als belangrijkste reden om als kerken in actie te komen voor een ruimer kinderpardon. Kerk in Actie roept de kerken op te bidden voor de kinderen die in Nederland zijn neergestreken en daar willen blijven. Teken daarom de petitie! Dat kan via de website www.kerkinactie.nl/zezijnalthuis. Daar vindt u ook meer informatie over deze actie.
 
Ga mee op reis naar Oeganda
Tijdens de 40dagentijd 2018 collecteren wij ook voor Oeganda. Wilt u dat werk van Kerk in Actie met eigen ogen zien? Ga dan van 20 oktober tot 3 november 2018 met Kerk in Actie op reis naar Oeganda. U bezoekt de Mothers Union, die tijdens de veertigdagentijd centraal staat, en andere projecten van Kerk in Actie. Er zijn culturele activiteiten en bijzondere ontmoetingen met de Oegandezen. Een reis voor iedereen van 50 jaar en ouder, die een onvergetelijke ervaring op wil doen en het werk van Kerk in Actie een warm hart toedraagt. Kijk op www.kerkinactie.nl/reizen voor meer informatie of neem contact op met Hanneke van den Biggelaar, , tel. (030) 692 7869.
 

terug