kerkbrief 19 nov. 2017 kerkbrief 19 nov. 2017

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan mevr. T. de Jong  en aan mevr. J. Endler – Sondervan.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede, gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal, tel: 0318 542 979
# mailadres: . Vrije dagen: maandag en zaterdag
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt,


Seniorenochtend – dinsdag 21 november
Dinsdagmorgen 21 november is de eerstvolgende seniorenochtend van dit seizoen. Om 9.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar in het E & E Zorgcentrum, Gansfortstraat 2. Vanaf 10 uur zal ds. Jan Offringa de inhoudelijke vormgeving verzorgen.
Na 11 uur is er nog tijd voor een tweede ronde koffie of thee en voor een praatje. Wanneer u het prettig vindt om gehaald en weer thuisgebracht te worden, kunt u contact opnemen met dhr. Wim van der Wal.
We hopen u allen op deze dinsdagmorgen weer te zien!
Janny van Parijs
 
Hanna Rijken houdt muzikale lezing over de Evensong
Op dinsdag 21 november komt drs. Hanna Rijken in Wijk bij Duurstede iets vertellen over de Choral Evensong. Deze muzikale lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Grote Kerk. Drs. Rijken is musicus en theoloog en gaat deze avond in op de inhoud en achtergrond van de Evensong, een unieke vorm van liturgie uit de Anglicaanse traditie. De afgelopen jaren werkte ze aan de PThU aan een proefschrift over dit onderwerp. De lezing wordt omlijst met Engelse orgelmuziek en ook staan er enkele Engelse hymns op het programma om samen te zingen. Organist is Pim Schipper. Iedereen is van harte welkom, de toegang is vrij. De organisatie is in handen van de Protestantse gemeente i.s.m. de Stichting Concerten Grote Kerk.
 
Vier Adventsvespers in de Grote Kerk
In de aanloop naar Kerst worden in de Grote Kerk vier avondgebeden gehouden. Een vesper of avondgebed is een verstilde viering van Schrift, zang en gebed waarin niet wordt gepreekt. In zo’n liturgische moment kunnen mensen God zoeken en tot zichzelf komen. De eerste vesper is op woensdagavond 29 november van 19.30-20.00 uur.
De andere keren zijn op woensdag 6, 13 en 20 december. De avondgebeden zijn een gezamenlijk initiatief van de Hervormde en Protestantse gemeente. Iedereen is van harte welkom.
 
Ha tieners,
Vanuit de LDDC staat er weer een activiteit gepland op vrijdagavond 24 november van 19.00-21.00 uur.
Jachtseizoen van Stuk TV.
Heb je zin om de jacht te openen op een paar wilde jongeren? Kom dan op de 24e om 19.00 uur naar de kerk. Na de jacht chillen we nog wat in de kerk en om 21.00 uur mag iedereen weer richting huis.
Ben je 12 + en zit je op de Middelbare School, van harte welkom. Neem ook je vriend of vriendin mee als je dit leuk vindt.
Greetz, 
De LDDC
(Liane, Marieke, Janneke en Brigitte)
 
Amnesty International
Na de kerkdienst van 26 november bij het koffiedrinken zijn er werkgroepleden van Amnesty International aanwezig.
Ze zullen kaarten, servetten en kaarsen verkopen, ook kunt u die dag een petitielijst ondertekenen.
Er brandt een kaars op de tafel van Amnesty:
Het is een kaars voor:
- mensen die hun strijd voor vrije meningsuiting en vrijheid verloren hebben.
- mensen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid:
- voor wie strijden voor vrijheid, zelfs als ze gevangen zitten.
Opdat ze kracht krijgen om waarlijk mens te blijven,
in onmenselijke omstandigheden
Opdat zij allen niet vergeten worden.
 
Gezamenlijke kerstmiddag voor de ouderen van de Hervormde- en Protestantse Gemeente
De afgelopen jaren heeft de Hervormde Gemeente een kerstmiddag voor ouderen vanaf 65 jaar ge-houden. Vorig jaar zijn ook de ouderen van de Protestantse Gemeente hiervoor uitgenodigd.
Het was een succes. Beide Kerkenraden hebben besloten om het dit jaar gezamenlijk te organiseren.
Deze kerstmiddag is op maandag 18 december vanaf 15.00 uur in de Open Hof.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
Heeft u vervoer nodig, dan kan dat geregeld worden.
Kent u mensen die dit graag met u mee beleven? Vraag ze gerust mee!
In deze middag zullen we met elkaar bekende kerstliederen zingen en zullen onze beide predikanten een invulling aan de bijeenkomst geven. Ook zal er een kerstverhaal verteld worden.
Ter afsluiting wordt er weer een warme maaltijd verzorgd.
Om ca 18.30 zullen we de middag en maaltijd afsluiten met het zingen van het Ere zij God.
U kunt zich opgeven bij onderstaande personen, telefonisch, via mail of een briefje door de bus.
Tevens aangeven of u graag gehaald en thuisgebracht wilt worden.
Opgave graag vóór maandag 11 december.
Heeft u nog vragen, bel gerust.
Namens de beide gemeentes,
Johan Hulsman, email: ,  Hennie Lammertink-Peter, email: of Joop van Esterik  email:
 
Down to Earth: bijzondere documentaire/film.
Een Nederlands gezin reist in een jaar zes continenten over om stamhoofden en oude wijzen te spreken over de vraag waar het bestaan om draait.
Vorige week zaterdag zagen wij de film in Utrecht.
Wij zijn zo geraakt dat wij dit graag door willen geven.
In de kerkdienst van vorige week zondag hoorden wij zoveel herkenningspunten dat we op het idee kwamen om dit kenbaar te maken.
De film draait al meer dan een jaar, vooral in filmhuizen. Op internet is er meer over te vinden.
Nico en Ineke Blokker
 
(Mee)zingen in de Kerstnacht
Evenals vorig jaar zullen onze beide kerkelijke gemeenten op zondag 24 december een gezamenlijke kerstnachtdienst vieren.
Het koor Cantique zal hieraan medewerking verlenen en nodigt gastzanger(es) uit mee te oefenen en mee te zingen. De repetitieavonden zijn op woensdag vanaf 20.00 uur in de Open Hof.
Doet u ook mee? U kunt zich opgeven bij de secretaris van het koor:
Evert Gerritsen, e-mail:
 
Adventskalender 2017

De adventskalender 2017 heeft als thema 'Kwetsbaar als een kind' en neemt u mee op weg naar Kerst. Voor elke dag is er een prachtige afbeelding met een meditatieve tekst voor een moment van bezinning of meditatie. De afbeeldingen kunnen als ansichtkaart worden verstuurd. De kalender sluit aan bij het thema van de Kerstcampagne van Kerk in Actie 'Geef hoop aan een kind op de vlucht'.
De adventskalender is een uitgave van de Protestantse Kerk en uitgeverij Boekencentrum en te bestellen voor € 6,99 via www.protestantsekerk.nl/webwinkel of mail naar

 

terug