kerkbrief 24 mrt. 2019 kerkbrief 24 mrt. 2019

Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor dhr. en mevr. Rehorst - Kijzerwaard en voor mevr. E. van Werkum.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:

Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.


Koffiedrinken: Na de dienst is iedereen hartelijk welkom in de Open Hof (doorgang voorin de kerk) waar we elkaar kunnen spreken en een kopje koffie/thee of een glaasje fris kunnen drinken.

Toelichting op de 1e collecte
In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Kerk in Actie ondersteunt ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken. Helpt u mee? Vandaag, de derde zondag in de 40dagentijd, is de collecte bestemd voor: Stop kinderarbeid in India.
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie.
Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs.  Zie verder de
bijgesloten folder. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen! Dank u wel voor uw bijdrage!

Vandaag: Excursie naar de Broedergemeente in Zeist
Vanmiddag vertrekt een groep van 32 (!) personen naar Zeist voor een rondleiding over het terrein van de Broedergemeente.
I.v.m. de grote belangstelling heeft de coördinator van de rondleidingen besloten dat er 2 gidsen op ons staan te wachten, daardoor is er wat ruimte ontstaan.
Dus …. als u vanmiddag toch nog graag mee wil, neem dan even telefonisch contact op met Janetta.
Plaats en tijd: Verzamelen om 14.15 uur op de parkeerplaats van basisschool De Horn, Boterslootweg 1, nadat we ons hebben verdeeld over de auto’s rijden we naar Zeist. Daar parkeren we. (Brouwerij 11, 3703 CH Zeist, naast Slot Zeist), en we lopen naar de pleinen. Start rondleiding in Zeist: 15.00 uur.
Janetta van Rijswijk

Seniorenochtend.
Dinsdagmorgen 2 april a.s. is alweer de laatste seniorenochtend van dit seizoen.
I.v.m. de komende Paasvieringen is het nu wat vroeger.
Zoals gewoonlijk kunt u terecht daarvoor in het E. en E. Zorgcentrum, Gansfortstr.2a
Om 9.30 uur kunt u al bij ons terecht voor een kopje koffie of thee.
Vanaf 10.00 uur begint de eigenlijke de inhoudelijke ochtend geleid door Ds. Jan Offringa. Het thema waar over hij met ons over wil spreken is “Onderweg naar Pasen”
Vanaf 11.00 uur is er nog tijd voor een kopje koffie/thee en om met elkaar wat te
praten. De sociale contacten met andere te onderhouden is enorm belangrijk.
Wanneer u niet zo goed ter been bent, wil dhr. Wim v.d. Wal u komen ophalen.
We hopen net als voorgaande keren weer op een fijne ochtend.
Janny van Parijs


 

terug