Liturgie voor zondag 5 februari 2023 Liturgie voor zondag 5 februari 2023
Organist: Pim Schipper
Koster: Peter Kroon
Livestream: Dick Breeuwer
Lector: Margriet van Rossen
Diaken: Birgitta Breeuwer
Kerkrentmeesters: Margriet van Rossen
Ouderling van dienst: Marianne Pleune
Voorganger: ds. Jan Offringa

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Dolcezza - Percy Whitlock (1903-1946),
Chanson de Matin - Edward Elgar (1857-1934)

Welkomstwoord

We zingen: Lied 210: 1,2,3- koor 1, allen 2 en 3

Bemoediging (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed
Goede God,
Verwarm ons als de zon
zodat onze harten open gaan
en wij zingend en sprekend
niet voor onszelf houden
wat wij van U ontvangen,
aan liefde, troost en inspiratie,
Laat ons uitgroeien tot mensen
die uitnodigend zijn naar elkaar,
in het voetspoor van Jezus.
Amen.

We zingen: Psalm 150a: 1,4

- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming,
overgenomen met Lied 301g
koor eerste maal, allen tweede maal

We zingen: Lied 274

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezing,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezingen: Jesaja 60, 1-3 en Matteüs 5, 14-16

We zingen: Lied 533: 1,2,3
koor begint, allen zingen mee vanaf refrein couplet 2

Tweede lezing: Johannes 8, 12-20

We zingen: Lied 653: 1,4,7

Verkondiging

We zingen: Lied 527
koor 1, allen 2 en 3, koor 4, allen 5


GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte
1. Werelddiakonaat - vaktraining voor jongeren in Pakistan
2. Plaatselijk kerkenwerk
3. Vergroening Grote KerkWe zingen: Lied 818 - koor 1, allen 2

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
de voorbeden nemen we over met Lied 301a
koor eerste maal, allen tweede maal

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 423

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Alla Marcia - John Ireland (1879-1962)


 

Livestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.00 uur) of later meemaken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede.

Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Gerrie van der Heijden en is bestemd voor mevr. Broer-Kooi en voor mevr. G. Boessenkool-Visscher.
Autodienst
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact zoeken met fam. Van Leeuwen. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

 

terug