WELKOM WELKOM
Korte profielschets

Kenmerkend voor het geloven, denken en handelen van de protestantse gemeente zijn de volgende richtlijnen die samen haar profiel vormen en vervolgens kort worden uitgewerkt. Levend in het licht van Christus wil zij een zichtbare geloofsgemeenschap zijn waar:

1. mensen zich voeden en opladen aan de Bijbel, de eredienst en elkaar
2. mensen van alle leeftijden gezien worden en zich gekend weten
3. mensen elkaar de ruimte geven op eigen wijze hun geloof te beleven
4. mensen worden toegerust tot dienstbaarheid aan de nabije en verre naaste
5. de vertaalslag wordt gemaakt naar wat geloven vandaag voor ons betekent
6. samenwerking wordt gezocht met andere kerken en groeperingen
7. aandacht is voor zorgvuldige communicatie naar binnen en buiten
8. het als missie wordt ervaren buiten de kerk te delen wat God met ons doet


Lees Beleidsplan


 
terug