Visienota 'De hartslag van het leven' Visienota 'De hartslag van het leven'

Op 26 januari j.l. is de definitieve versie van de visienota 'De hartslag van het leven' in het Protestants Landelijk Dienstencentrum gepresenteerd. De nota heeft zowel een realistische als hoopvolle toon. Realistisch over het feit dat de vanzelfsprekendheid van kerk en geloof in de samenleving voorbij is. Hoopvol over de kans om vanuit deze crisis zicht te krijgen op waar het werkelijk om gaat in kerk en geloof.
De visienota 'De hartslag van het leven' is uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum. Alle kerkenraden en predikanten ontvangen een gratis exemplaar. Er zijn gesprekshandleidingen beschikbaar om het gesprek over de inhoud te stimuleren en gemeenten 'moed te geven om te geloven en (nieuwe) zin geven om kerk te zijn'.

Voor de dienstenorganisatie is de visienota uitgangspunt bij het formuleren van toekomstig beleid. De uitwerking van deze visie zal de komende jaren in het beleidsplan van de dienstenorganisatie en in aparte beleidsnotities aan de synode worden voorgelegd.

De kern van de visienota is dat 'het gaat om het hart dat klopt door geloof, hoop en liefde. Een hart dat klopt omdat er meer is dan onze mogelijkheden en onmogelijkheden. (..) Met die hartslag is er toekomst voor het geloof, toekomst voor de kerk en ook toekomst voor de Protestantse Kerk.'
Bekijk hier de visienota "De hartslag van het leven"

terug