Predikant Jan Offringa Predikant Jan Offringa
Op 18 juni 2017 werd Jan Offringa (’t Harde, 1957) verbonden aan de Protestantse gemeente te Wijk bij Duurstede. Daarvoor was hij ruim twaalf jaar predikant in De Voorhof te Kesteren. Hij begon in de Gereformeerde kerk van ’s-Graveland (1986-1990) en verkaste vervolgens naar de Samen op weg-gemeente De Goede Reede in Veenendaal (1990-2004).

Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij zich breed oriënteerde in zowel de bijbelse als de systematische en praktische vakken. Als predikant besteedt hij zijn aandacht graag aan pastoraat, kringenwerk en de zondagse eredienst. Theologisch houdt hij zich bezig met vragen rond geloof, twijfel en (post)moderne theologie.

In 2008 verscheen van zijn hand het boek ‘Na een gezonde geloofscrisis. Over modern geloven’. In 2014 schreef hij met Evert van Baren en twaalf andere gemeenteleden van De Voorhof het boek ‘God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof’. Met collega’s werkte hij aan het boek ‘Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken’ (2016) dat hij samen met Rick Benjamins en Wouter Slob redigeerde. Deze boeken zijn veel gebruikt in kerkelijke kring. Over de thema’s die hierin aan de orde komen heeft hij her en der in den lande lezingen gegeven.

Van 2005-2010 was hij voorzitter van Op Goed Gerucht ‒ beweging van moderne protestantse theologen. Met collega’s uit die kring schreef hij mee aan de Doornse Catechismus (2010), de Doornse Levenskunst (2012) en het Doorns Evangelie (2014).

Vanaf 2014 draait hij mee in de redactieraad van magazine Volzin en van 2017-2020 was hij als Beschouwer betrokken bij het programma ‘Zin in Weekend’ op Radio 5

In 2017 werd hij hoofdredacteur van de website liberaalchristendom.nl. Hierop komen regelmatig actuele theologische kwesties voorbij. Zelf schreef hij voor deze website o.a. het artikel ‘De kerk kan prima zonder Israëltheologie’ (2018) dat landelijk veel aandacht trok. In 2020 was hij betrokken bij de samenstelling van de ‘Top 10 Must Reads voor theologen’.

In zijn vrije tijd zingt hij in vocaal ensemble Jeanboule, een twaalfkoppig a capella koor. Verder doet hij een beetje fitness, houdt hij van kijken naar sport, drinkt hij graag een glas whisky, speelt hij af en toe een potje schaak en gaat hij te weinig naar de bioscoop of het theater.

Zijn vrije tijd brengt hij graag door met zijn vrouw Willie, hun vier kinderen (en partners), de kleinkinderen (vanaf 2017) en goede vrienden.

 
terug