Over de brug

Over de brug
Op zondag 7 juli 2024 gingen Sophie en Lenn over de brug tijdens een brugviering in Maarsbergen.
Een traditie die al vele jaren stand houdt.
Kinderen die in groep 8 zitten staan centraal bij een viering in de buitenlucht op een boerderij in Maarsbergen. Ze brengen zelf het thema en verhaal in, deze keer was het Noach, bouwen een brug en lopen hier (symbolisch) overheen. Ze krijgen de zegen mee van de dominee en worden aan beide kanten van de brug bijgestaan door familie en mensen vanuit de gemeente.
Dit jaar was dominee Paul van Hoeven (predikant in Bartimeushage) bereid Lenn en Sophie de zegen mee te geven (onze eigen dominee moest op het laatste moment door gezondheidsproblemen afzeggen). We zijn heel blij met zijn inbreng en enthousiasme. Ds Jan, van harte beterschap.
Lenn en Sophie, alle goeds voor jullie allebei bij de stappen die jullie maken richting Voortgezet Onderwijs!
terug