Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nummer 218, 23 mei 2024
 

Terugblik op Hemelvaart (vervolg)
Bij terugkomst in Cothen gingen de schoenen uit om de kerk niet te besmeuren en konden de voeten drogen op de verwarmde vloer. Ook stond er een lekker ontbijt klaar, niet alleen voor de wandelaars maar ook voor wie om half 9 aansloten. Her en der in de kerk vormden zich groepjes die aan nadere kennismaking deden. Om half 10 begon de gezamenlijke afsluiting in de vorm van een laagdrempelige viering. Al met al werd het een geweldige ochtend.
 
Collecte gemeenteopbouw Bangladesh
Vandaag collecteert onze ZWO/Diaconie op initiatief van Kerk in Actie voor gemeenteopbouw in Bangladesh. Daar vormen christenen een kleine minderheid in de samenleving. Ook in de regio Mymensingh, waar ongeveer 0,75% van de bevolking christen is. De meeste christenen in deze regio zijn lid van de Mymensingh Baptist Church. Vaak zijn hele families en gemeenschappen overgegaan van het hindoeïsme tot het christelijk geloof. Hierdoor zijn nieuwe dorpskerken ontstaan.
Jaap Swank

 
Avondmaalsviering in het E & E
Wie niet of moeilijk naar de kerk kunnen komen, wordt een Avondmaalsviering in het E & E Gasthuis gehouden. Die is op woensdagochtend 5 juni in de Regentenkamer. De korte viering begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie en om 10.30 drinken we een tweede kop. Rond 11.00 uur is het afgelopen. Die viering is zowel voor bewoners van het E & E als voor anderen van wie een zondagse viering in de kerk teveel vraagt. Wie geen vervoer heeft en dit niet via de Wijkse Dienst kan regelen, of wie binnen het E & E begeleiding nodig heeft, kan dit opnemen met Marion Grondijs, M: 06 3838 6027, E: fmgrondijs@casema.nl. Ook nadere informatie is bij haar verkrijgbaar. Vanuit pastoraat en diaconaat zien we uit naar een zinvolle samenkomst.
Birgitta Breeuwer, Marion Grondijs en Jan Offringa

Excursie ULU Moskee: zaterdag 1 juni
De excursie op 1 juni naar Utrecht gaat door want er heeft zich al een mooie groep gevormd. Er kunnen nog een paar mensen bij, daarom is voor late beslissers de deadline twee dagen verlengd: tot zaterdag 25 mei kunnen zij zich aanmelden bij Janetta, T: 0343 578 696, E: bertenjanetta@casema.nl. De excursie is gratis, wel betaalt u zelf het vervoer. Ook vragen we deelnemers cash geld mee te nemen voor een vrijwillige bijdrage voor de rondleiding. De rondleiding duurt van 12.00-13.00 uur, Moskeeplein 89, 3531 BX Utrecht. Vervoer: Bus 41 vertrekt 10.44 uur vanaf busstation Wijk (instaphalte eigen keus). Eigen vervoer kan ook, dan graag om 11.55 uur aanwezig zijn bij de moskee. Vanaf de eindhalte bij Utrecht CS (11.28 uur) lopen we naar de Ulu Moskee (ongeveer een kwartier). Aansluitend kunnen we samen iets eten en/of drinken.
Frank Jan Bertram en Janetta van Rijswijk

 
Terugblik Pinksteren
Het was bijzonder om in het weekend van Pinksteren binnen 24 uur driemaal een volle kerk mee te maken. Tijdens het concert op zaterdagavond en de Even-song van zondagmiddag waren het, naast muziekminnende gemeenteleden, vooral mensen van buiten die kwamen genieten van de drie koren. Wat was het mooi om drie generaties zo enthousiast te horen zingen: de jonge meiden uit Roden, de studenten uit St. Andrews en de weer iets oudere leden van Capella Dorestad. Als ze samen uit volle borst fortissimo zongen, vreesde je dat de ramen sprongen of het dak eraf ging. Natuurlijk was het jammer dat één wolkbreuk van drie minuten de geplande processie en samenkomst op de Markt, voorafgaand aan de Evensong, in het water liet vallen. Maar dat deed weinig af aan de prachtige viering waarin vier kerken uit Cothen en Wijk participeerden.
 
 

Ook de gezamenlijke Pinksterviering ’s ochtends met Cothen mocht zich verheugen in een goede belangstelling vanuit beide gemeenten. Het was een waardig vervolg op de mooie ochtend van Hemelvaart in Cothen. De dienst was samen met Lieke Weima voorbereid die als ambulant predikant de gemeente van Cothen bijstaat in de vacaturetijd. Met Atie Ewoldt, Frans Bosman en ondergetekende deed zij ’s middags ook mee in de Evensong. Zo bloeide dit weekend, geheel in de sfeer van Pinksteren, op allerlei momenten de oecumene van protestanten,
katholieken en anglicanen.
Jan Offringa

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Marieke Borgers
en Jan Offringa


 
terug