Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nummer 211, 4 april 2024
 

In Memoriam
Op donderdag 28 maart overleed Henny Luiten, in de leeftijd van 89 jaar. Samen met zijn vrouw Jannie woonde hij aan de Zandweg. Eerder woonde hij vele jaren in Cothen, waar hij kerkelijk bleef meedoen en ook begraven wordt. Daar is uitgebreider stilgestaan bij zijn overlijden. De afscheidsdienst is vrijdag 5 april om 14.00 uur in de Hervormde kerk van Cothen. Condoleren kan donderdag 4 april tussen 19.00 en 20.00 uur in de Kersenhut.

Op zaterdag 30 maart is Truus Klaasse-Vos gestorven, ruim twee jaar na het overlijden van haar man Piet. Ze woonde de laatste jaren in het E & E Gasthuis en bereikte de leeftijd van 93 jaar. Velen kennen haar als betrokken gemeentelid en zanglustig koorlid van Cantique. De afscheidsdienst, waarin het kerkkoor meezingt, is vrijdag 5 april, 10.30 uur in de Grote Kerk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Komende zondag zullen we haar uitgebreider gedenken.

 
Terugblik op Pasen
In de week voor Pasen hebben we volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden in de Grote kerk. De drie vespers, waarmee de week begon, vonden plaats in de intieme Johanneskapel. De dienst op Witte Donderdag, waarin we avondmaal vierden, speelde zich geheel af in de zijbeuk, aan goed bezette tafels en met het koor op de kopse kant. In de Paaswake werd de nieuwe kaars ontstoken in de oude consistorie en vormden we aan het slot een lichtkring van kleine kaarsen door de hele kerk. Aansluitend deelden we wijn en matses in de ruimte bij de Gedachteniskapel. Paasmorgen vierden we gewoon in het middenschip van de kerk. Uit de reacties kreeg ik mee dat we kunnen terugkijken op inspirerende vieringen waarin we mede dankzij Cantique en andere musici heerlijk hebben kunnen zingen. En een hoogtepunt was de feestelijke doop van Benjamin Hardeman in de Paaswake. Veel dank gaat uit naar allen die zich hebben ingezet voor de vieringen en naar iedereen die daarin meedeed of thuis met de kerk verbonden was.
Hartelijke groet, Jan Offringa

 
Choral Evensong - zaterdag 6 april
Vanwege corona eerder niet doorgegaan, zingt het Ars Musica Studentenkoor dit weekend voor het eerst bij ons een Choral Evensong. Op zaterdag dit keer, aanvang zoals gebruikelijk 16.00 uur. In de Anglicaanse kerk is de Evensong zeker niet voorbehouden aan de zondag. We maken het voor een groep mogelijk om mee te vieren die normaal op zondag niet zal komen maar zeker de Evensong waardeert. Het begin is meteen echt Engels met God be in my head van John Rutter. Met Preces & Responses van Herbert Sumsion en de Canticles in E van Herbert Murril moet u wel een Engelse context ervaren. Ye choirs of new Jerusalem van Charles Villiers Stanford als Anthem maakt dat helemaal compleet! Zelf zingt u mee met de  indrukwekkende Hymns. We hopen dat de 'Wijkse Evensong’ u opnieuw weet te raken. Rien Donkersloot is de organist, terwijl Leendert Jan van Lingen de liturg zal zijn. U kunt eventueel online meevieren via  https://youtu.be/QAgKChgo5Bk. Graag tot zaterdag!
Sjoerd Vredenberg, SCGK


Oecumenische lezing over Maria Magdalena

Op donderdag 11 april geeft professor Mariecke van den Berg een lezing in Cothen onder de titel ‘Maria Magdalena: van sekswerker naar apostel’. Deze oecumenische bijeenkomst wordt gehouden in de Hervormde Agneskerk, De Brink 9, en begint om 20.00 uur. De inloop met koffie is vanaf 19.30 uur. De organisatie is in handen van de protestantse gemeenten van Cothen en Wijk bij Duurstede, beide lid van het Beraad van Kerken. De lezing is gratis toegankelijk voor mensen binnen en buiten de kerken. Gastspreker Mariecke van den Berg doceert theologie in Amsterdam en Nijmegen. Na haar inleiding is er alle ruimte voor vragen en reacties.
In het evangelie spelen meerdere Maria’s een belangrijke rol. Zo stond op een eerdere oecumenische avond Maria, de moeder van Jezus, centraal. Een andere Maria is de zuster van Martha en Lazarus en behoorde tot de vriendenkring van Jezus. Van Maria Magdalena wordt in de Bijbel verteld dat zij als volgeling van Jezus de eerste getuige van zijn opstanding is. Maar ook is zij lange tijd weggezet als een zondares die seksueel buiten de lijntjes kleurde. Anderen daarentegen, onder wie schrijver Dan Brown van de Da Vinci Code, zien in haar de geliefde van Jezus. In haar lezing probeert professor Van den Berg te midden van deze verwarring, die ook doorklinkt in de musical Jesus Christ Superstar, het ware portret van Maria Magdalena uit te tekenen.

 

Seniorenochtend

Op dinsdag 16 april is er weer een seniorenochtend in het E & E Gasthuis. Om 9.30 uur beginnen we met koffie en thee. Om 10.00 uur is er een korte viering met onze predikant. Een ieder die zich betrokken voelt bij deze ochtend is van harte welkom.
Vanuit de voorbereidingsgroep, Janny van Parijs


BovenWijks

Op donderdag 25 april, 20.00 uur is er in de Open Hof is in het kader van BovenWijks een avond over Viktor Frankl en de zin van het leven. Inleider is Pieter Hoekstra, theoloog en directeur van het in Wijk gevestigde Viktor Frankl Instituut in Nederland. Frankl (1905-1997) werd bekend als overlever van de Holocaust en grondlegger van de Logotherapie. Die therapie helpt mensen de zin van hun bestaan, die voor ieder uniek is, te ontdekken.


Paaskaarsen 2024/2023

In de Paaswake van 30 maart werd de nieuwe Paaskaars aangestoken. De kaars is geleverd door BOCA en is dit jaar uitgekozen door de hervormde gemeente. Het thema van de kaars is: DE LEVENSBOOM. Die boom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. Het bijbelboek Openbaring spreekt van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, met een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad staat een levensboom. In het boek Spreuken staat de boom symbool voor Wijsheid.
Wie de kaars van 2023 zou willen krijgen, kan dit met een telefoontje of ander bericht melden bij Birgitta Breeuwer. De kaars wordt in de diaconievergadering van 22 april verloot onder de belangstellenden.
Birgitta Breeuwer

 

Vacatures

We gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter kerkenraad en een diaken die in september het stokje overnemen. Daarnaast komen er plekken vrij bij de kerkrentmeesters en in het pastoraat. En er komt eind dit jaar een predikantsvacature aan. Wie zelf beschikbaar is voor een taak of iemand anders wil aanbevelen, kan dit doorgeven aan Coby Oppewal, die als kerkrentmeester het vrijwilligerswerk coördineert, of aan scriba Cobie de Boer. Zij ontvangen ook graag berichten over de mutaties die onderling geregeld worden, zodat er een actueel overzicht is van allen die zich inzetten voor onze gemeente..

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Marieke Borgers
en Jan Offringa

 

terug