Liturgie voor zondag 21 juli 2024 Liturgie voor zondag 21 juli 2024

Organist: Maarten van Kapel
Koster: Kees van der Heide
Livestream: Jacques Dupain
Lector: Amy van den Bercken
Diaken: Mario Batenburg
Kerkrentmeester: Coby Oppewal
Ouderling van dienst: Toos Maass
Voorganger: mw. ds. Henriëtte Bouwman, Kesteren

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Pastorale per organo -
Bernardo Pasquini (1637-1710)

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed
God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

We zingen: Lied 275

- allen gaan zitten -

Gebed om ontferming,
afgesloten met Lied 301k

We zingen: Psalm 92: 1,2,3

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Eerste lezing: Jeremia 23, 1-6

We zingen: Lied 23c: 1,2

Tweede lezing: Efeziërs 1, 15-19

We zingen: Lied 23c: 3

Derde lezing: Marcus 6, 30-44

We zingen: Lied 23c: 4,5

Verkondiging

We zingen: Lied 653: 1,6,7

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven voor:
1. Diaconie/ZWO
2. KerkOrgelspel tijdens de rondgang: Variaties over Psalm 23 - Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader,
overgenomen met Lied 367e

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 834

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lässt walten (LvdK Gezang 429) - Georg Böhm (1661-1733)Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Miranda Batenburg en is bestemd voor mevr. W. van Dam–Kollen en voor mevr. A. Pera–Hogervorst.

Livestream

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of later mee te maken via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

 

terug