Lezing Mariecke van den Berg over Maria Magdalena Lezing Mariecke van den Berg over Maria Magdalena

In het evangelie spelen meerdere Maria’s een belangrijke rol.
Zo stond op een eerdere oecumenische avond Maria, de moeder van Jezus, centraal.
Een andere Maria is de zuster van Martha en Lazarus en behoorde tot de vriendenkring van Jezus.
Van Maria Magdalena wordt in de Bijbel verteld dat zij als volgeling van Jezus de eerste getuige van zijn opstanding is. Maar ook is zij lange tijd weggezet als een zondares die seksueel buiten de lijntjes kleurde.
Anderen daarentegen, onder wie schrijver Dan Brown van de Da Vinci Code, zien in haar de geliefde van Jezus.
In haar lezing probeert professor Van den Berg te midden van deze verwarring, die ook doorklinkt in de musical Jesus Christ Superstar, het ware portret van Maria Magdalena uit te tekenen.

 
terug