Kerstnachtdienst Kerstnachtdienst

Evenals vorig jaar zullen onze beide kerkelijke gemeenten op zondag 24 december een gezamenlijke kerstnachtdienst vieren.
Het koor Cantique zal hieraan medewerking verlenen.
We nodigen daarom leden uit onze kerkgemeenschappen uit om als gastzanger(es) mee te oefenen en mee te zingen. Op woensdag 8 november  starten we om 20.00 uur in de Open Hof met het instuderen van de in deze dienst door het koor te zingen liederen.
Doet u ook mee? U kunt zich opgeven bij de secretaris van het koor:
Evert Gerritsen, tel. 754596, e-mail: e.gerritsen228@ziggo.nl

 
terug