Kerkenraad Kerkenraad

Gezamenlijke Kerkenraad.
De gezamenlijke kerkenraad bestaat uit de leden van het College van Ouderlingen, College van Diakenen, College van Kerkrentmeesters. Verder maken de predikant, de preses (voorzitter) en de scriba (secretaris) deel uit van de kerkenraad.

Het Moderamen.
Het moderamen bestaat doorgaans uit een vertegenwoordiger van het College van Ouderlingen, Diakenen en de Kerkrentmeesters, alsmede de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad. Het moderamen bereidt de agenda van de kerkenraad voor en handelt lopende zaken af. Gezien de onderbezetting van de Kerkenraad (zie ook de oproep op onze homepage)  is dit college bijna gelijk aan de voltallige kerkenraad en om die reden dan ook tijdelijk opgeheven.

 

terug