Kerkelijke organisatie Kerkelijke organisatie

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

Voor de emailadressen zie onze contact-pagina

Predikant:    ds. Jan Offringa                                 tel: 0318-542979
                                                                           gsm: 06-4989 4905

Voorzitter:   mw. Toos Maass                              tel: 06-1371 6339
                                                                          
Scriba:         mw.  Cobie de Boer                         tel: 06-4138 7278
                                                                                                                

Ouderlingenberaad:  (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)

Predikant - ds. Jan Offringa
Nel van Vliet- van der Kwast
Marieke Borgers (jeugdouderling)
Marion Grondijs
Marienne Pleune

 

College van Diakenen:   (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)
Riet Andringa  (Voorzitter)
Birgitta Breeuwer  (secretaris)
Paul-Johan Swank (Penningmeester)
Mario Batenburg
Jelte Veenstra

College van Kerkrentmeesters:  (Telefonisch of per e-mail te bereiken via de scriba)

Martin Smits  (voorzitter)
Marieke Boter (penningmeester)
Kees van Vliet   (secretaris)
Douwe van der Meer
Coby Oppewal

De Protestantse Gemeente maakt deel uit van de Classis Utrecht..

 

 

 

 

 

 

terug