Uitgezonden naar Afghanistan Uitgezonden naar Afghanistan
Gemeentelid Ruud van Eck vertelt in de ‘Open Hof’ over zijn uitzending naar Afghanistan in 2019. De vrijheid beschermen en rechtsorde handhaven in een gewelddadige omgeving als Afghanistan vergt veel van de militair en zijn gezin. Ruud laat ons op deze avond kennismaken met ‘de mens achter de missie’. Hij vertelt zijn persoonlijk verhaal, waardoor we een inkijkje krijgen voor wat voor dilemma’s een militair kan komen te staan. Persoonlijke opvattingen en kernwaarden kunnen in een oorlogs- en conflictsituatie onder druk komen te staan. Ook kunnen militairen bij een missie zoals in Afghanistan in hun werk gehinderd worden door politieke ambities uit de deelnemende landen. Dat vergt veel van hen en het lijkt niet verstandig om hun werk tot een ‘ver van ons bed show’ te reduceren.
Vanuit de Protestantse gemeente willen we o.a. met deze avond laten zien dat, 75 jaar na de bevrijding, onze vrijheid nog steeds een grote inzet van mensen vergt. Zowel in ons land als tijdens buitenlandse missies van Defensie kunnen we bijdragen aan het ‘nooit weer oorlog’. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie.

 
terug