De kerk in, Palmpasen 2024

De kerk in, Palmpasen 2024
Op palmzondag was er een schoolkerkdienst in onze kerk.
Alle aanwezige kinderen konden meelopen in een feestelijke optocht door de kerk.
We zongen met zijn allen: 'Dans en zing, hosanna voor de Koning'.
De kinderen liepen trots met hun palmpaasstokken met broodhaan erop en groene takken een aantal rondjes door de kerk. 
 
terug