Brugdienst

Brugdienst
Op zondag 25 juni was er een vrolijke brugdienst, waarin kinderen die naar de middelbare school gingen een stap namen. Van basisschool naar vervolgonderwijs, van kindernevendienst naar jeugdkerk. Ze kregen daarbij de zegen mee.Het was een bijzondere dienst met een brug voorin de kerk, een betekenisvol verhaal en veel inbreng van de jongeren zelf.
terug