Gebed en bezinning tijdens de jeugddienst

Gebed en bezinning tijdens de jeugddienst
Door jongeren gevouwen bootjes met kaarsen erin die werden aangestoken
terug