Basiscatechese Basiscatechese
Catechese wordt een maal per maand aan de kinderen van groep 7 en 8 vanaf het begin van de dienst in De Open Hof gegeven.
Zie voor de onderwerpen het bijgaande schema basiscatechese (invoegen).
De komende data zijn:
29 november
27 december
24 januari
Aan het eind van het schooljaar gaan de 8e brugklassers in een zogenaamde “Brugdienst over naar de huiskamer catechesegroep.”
Deze dienst wordt door henzelf en de leiding vorm gegeven.
terug