Aktie kerkbalans - giften aftrekken van belasting Aktie kerkbalans - giften aftrekken van belasting
Maak van uw jaarlijkse bijdrage een periodieke gift. Een schenking via een periodieke gift is een goede manier om het werk van uw Protestantse Gemeente financieel te steunen. Het is ook een aantrekkelijke vorm van steunverlening, omdat de fiscus flink meebetaalt. Tot 1 januari 2014 was een notaris nodig, maar dat is niet langer het geval. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.
 
Protestantse Kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Alleen instellingen die de belastingdienst heeft aangewezen als een ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. De Protestantse Kerk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede. Daardoor zijn giften aftrekbaar van de belasting. Wel moet u er rekening mee houden dat er bij het totaal van de giften een drempel (één procent van het belastbaar inkomen) niet afgetrokken mag worden. En alles dat uitgaat boven de tien procent van het belastbaar inkomen, is evenmin aftrekbaar.
 
Blijft u met het totaal van de giften onder de één procent van het belastbaar inkomen of  komt u met het totaal van uw giften over de grens van tien procent heen, dan is het raadzaam om een periodieke schenkingsovereenkomst  met de Protestantse Gemeente te overwegen.
 
Volledig aftrekbaar
Als u in een overeenkomst vastlegt dat u het werk van de Protestantse Gemeente minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan de Protestantse Gemeente geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft niet meer. Een overeenkomst blijft nog wel nodig.
 
Uw gift is een periodieke gift als
-de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
-u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Protestantse Gemeente die in deze overeenkomst wordt genoemd;
-deze bedragen steeds even hoog zijn;
-u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Protestantse Gemeente.
 
Bij overlijden stopt de schenking
De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst of uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Dit moet in de overeenkomst zijn bepaald. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw partner, maar ook iemand anders.
 
Overeenkomst op één naam
Voor de wet is het vastgelegd dat indien u gehuwd of als partner geregistreerd bent, uw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.
 
Voordeel: een rekenvoorbeeld
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 18 tot 52 procent van uw periodieke gift terug van de fiscus. Stel, uw belastbaar inkomen is € 35.000 en u schenkt € 100 per jaar. Uw belastingtarief is dan 42 procent (2014). Als er geen overeenkomst voor een periodieke gift is en dit is uw enige gift, dan ontvangt u niets terug van de fiscus. Maar is er wel een overeenkomst voor een periodieke gift, dan kunt u de gift verhogen tot zelfs € 173.  Dan betaalt u netto nog steeds hetzelfde, maar profiteert uw kerk!
Uw jaarlijkse schenking:
Eenmalige gift                  Periodieke gift    
€ 100                                  € 173
Teruggave Belastingdienst:
€ 0                                       € 73
Uw netto schenking:
€ 100                                  € 100

Anders gezegd: de schenking kost u in beide gevallen netto € 100, maar in het geval van een periodieke gift kunt u € 173 naar de Protestantse Gemeente overmaken, omdat u in dit geval € 73 terugontvangt van de Belastingdienst. Bereken via www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel wat úw voordeel is en bepaal tot welk bedrag u de Kerk laat meeprofiteren.
 
Hoe werkt het?
-Download het formulier via de belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
-Geef aan welk bedrag u als periodieke gift (totaal van bijdrage kerkbalans en ZWO-bijdrage) wil gaan overmaken.
-Vul ook de overige onderdelen van de overeenkomst in (geldt minimaal 5 jaar).
-Stuur / overhandig beide exemplaren aan de penningmeester of één van de andere kerkrentmeesters of kerkenraadsleden.
-Wij vullen onze onderdelen van de overeenkomst in en sturen uw exemplaar naar u terug.
-Als u de envelop van de Actie Kerkbalans ontvangt, vult u de bijdrage Kerkbalans in en de ZWO-bijdrage; in totaal dus het jaarlijks toegezegde bedrag van de overeenkomst.
 
Wilt u meer weten, heeft u hulp nodig of wilt u het formulier ontvangen, laat het alstublieft weten en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 
terug