ZWO-collectes SV01 ZWO-collectes SV01

De opbrengst van de collecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie in Brazilië heeft op 4 november € 264,18 opgebracht. De collecte op eerste Kerstdag, die bestemd was voor het werk van Kerk in Actie en haar partners voor de Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon heeft € 219,38 opgebracht.
Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

terug