ZWO-collectes ZWO-collectes

De opbrengst van de collecten voor a. Papoea-Indonesië op 4 maart 2018 bedroeg € 137,40, b. Zuid-India op 18 maart 2018 bedroeg 140,55 en c. Oeganda op 25 maart 2018 bedroeg € 206,99.

terug