Werk aan de Kerk Werk aan de Kerk

Zoals u wellicht al heeft gemerkt is de werkgroep ‘Werk aan de kerk’ bezig met het voorbereiden van een nieuw beleidsplan voor de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede. Niet voor niks, want de komende tijd zal de gemeente nieuwe keuzes moeten maken: Wat voor gemeente willen we zijn? En als onze predikant in 2016 met emeritaat gaat, wat voor predikant zoeken we daar dan bij? Daar hebben we uw input hard bij nodig!
 
Gouden momenten
Tijdens de drukbezochte gemeenteavond op 14 april hebben we samen nagedacht over de gouden momenten in de gemeente. Belangrijke elementen hierbij bleken te zijn: een gevoel van samen, emotie en verstilling, omgaan met tegenslag (ook kwetsbaar mogen zijn!), verdieping  (goede preek), persoonlijk  (kinderen, gezien/gekend worden), naar buiten treden: ZIN, ontmoeting met jeugd (clubs/activiteiten/studenten), specifieke diensten  (Pinksteren, Paasnacht, Kerst, ZIN, You2), samenwerking met andere gelovigen.
 
Vier beelden
Daarna hebben we op basis daarvan samen vier beelden uitgewerkt van wat voor gemeente wij samen kunnen zijn. De vier beelden zijn:

  1. Bijenkorf (Open ruimte , Netwerk, Diaconaat, Dienstbaar aan de stad)
  2. Vierplek (Samen geloven, De hele week, Vieren, Eigen initiatief)
  3. Oplaadplek (Missionair, Toerusting, Actief, Naar de samenleving/ in de stad)
  4. Veilige haven (Er zijn voor elkaar, Pastoraat, Ontmoeten, Kennen en gekend worden)
De vier beelden zijn verder uitgewerkt in de brief die u kunt downloaden van onze downloadpagina
 
Uw reactie
Graag willen we u hierover informeren en vernemen ook graag uw opmerkingen hierover. Op de startzondag is daar ook ruimte voor. U kunt dan ook schriftelijk met beschikbare briefjes reageren.
Reageert u liever direct dan kan dat. Mail uw reactie naar: werkaandekerk, voor adres zie contactpagina
 
We zien uit naar uw reacties, suggesties en opmerkingen.
 
Namens de werkgroep ‘Werk aan de Kerk’,
Herman van Sprakelaar
 

terug