Voorjaarsoverleg met het College van Diakenen Voorjaarsoverleg met het College van Diakenen

Twee keer per jaar hebben wij een overleg met de Diaconie: het voorjaars- en najaarsoverleg. Op 19 april jl. vond het voorjaarsoverleg plaats. Aan de orde kwam onder meer onze voorlopige jaarrekening van 2017. Die de instemming van het college kreeg. Die is gestuurd aan de Kerkrentmeesters om te verwerken in de jaarrekening 2017 van de kerk. Als u geïnteresseerd bent, mag u onze jaarrekening uiteraard inzien. U kunt daarover contact opnemen met onze penningmeester Jaap Swank (0650226484).
 
Verder hadden wij constructief overleg over verschillende onderwerpen. Ongeveer een week eerder is er in een klein comité geëvalueerd over de gezamenlijke acties door Diaconie en ZWO tijdens de 40dagentijd. Afgesproken is dat we het volgend jaar beter willen aanpakken door eerder ook met anderen binnen de kerkgemeenschap te overleggen en afspraken te maken. De komende startzondag kwam ook aan de orde. Informatie van de kerkenraad wachten wij af, waarna wij bekijken welke bijdrage vanuit ZWO kan worden geleverd.

terug