Ver weg maar toch dichtbij Ver weg maar toch dichtbij
40dagentijd 2019: 6 maart - 20 april: Een nieuw begin
In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen.

Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je als kindslaaf moet werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Zo collecteren wij in de veertigdagentijd voor kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba en Pakistan om een nieuw begin te maken. Helpt u mee?
terug