Ter inspiratie: Hemel op aarde SV02 Ter inspiratie: Hemel op aarde SV02
Hemel op aarde

Menslievend God,
wat is het goed om te weten dat U
altijd bij ons bent.
Help ons om er te zijn voor anderen.
Vooral voor de mensen
waarin U zich het meest herkent:
de hongerigen en de dorstigen,
de vreemdelingen en de armoedzaaiers,
de zieken en gevangenen -
mensen die wij nodig hebben
om mens te kunnen zijn.
Want zo bent U er altijd voor alle mensen,
en zo is de hemel soms, even op aarde.

W.G. de Wit (uit: Medemens 6
terug