Projecten ZWO: Pakistan Projecten ZWO: Pakistan

Hieronder citeren wij het volledige blog van Kor Grit. Het laatste in deze serie.

Pakistanen Vertellen V: “Ze herkennen christenen aan de bezem”
“vrijdag 8 september 2017
Nu ik weer enige tijd in Nederland ben bestaan mijn voornaamste werkzaamheden uit het terugluisteren en analyseren van verhalen. In Pakistan heb ik interviews gehouden met christenen van diverse achtergronden. Die interviews heb ik opgenomen en nu luister ik ze terug om een goed begrip te krijgen van hoe christenen in Pakistan het leven ervaren. In deze vijfdelige serie blogs deel ik enkele verhalen van het dagelijks leven van deze Pakistanen.
 
Christelijke straatvegers
Toen ik eens de krant zat te lezen in de warme zon in de tuin van het Christelijk Studiecentrum zag ik een opvallende tekst. “Niet-moslims gevraagd”, stond boven een advertentie voor een vacature, de vacature was voor straatveger. De stedelijke reinigingsdienst had extra mensen nodig en gaf aan bij voorkeur niet-moslims aan te nemen. Een vreemde vorm van discriminatie, dacht ik nog, het is geen uitsluiting, maar waarom worden niet-moslims specifiek voor dit beroep gevraagd? Enkele maanden later hoorde ik een verhaal dat het enigszins verhelderd.
 
 De zoon van een straatveger
“Mijn vader was ook straatveger” zegt Francis, de man die ik interview. “Veel moslims noemden ons ‘Chuhra’, dat is een hele negatieve term.” Ik had eerder gehoord dat Pakistaanse christenen absoluut niet geassocieerd willen worden met die term. “Het is een overblijfsel van het kastesysteem uit India. Sommige moslims denken dat we allemaal uit lage kasten komen en onrein zijn, en dat we daarom enkel geschikt zijn voor schoonmaakbanen, zoals straatveger. Gelukkig moedigde mijn vader me aan om te studeren en kreeg ik deze baan.” Francis werk als leidinggevende binnen een ontwikkelingsorganisatie. “Laatst zat ik met wat vrienden op een terras en toen zagen we een straatveger. Iedereen wist direct dat de man een christen zou zijn. Ze hebben nog gelijk ook. Alle van de 1500 schoonmakers in de stadsreinigingsdienst van Islamabad zijn christen. Mensen hier herkennen christenen aan hun bezem.”
Foto Express Tribune; Christelijke straatveger in Pakistan!;Hoort bij Pakistanen vertellen. Fotoplaats onder de zin "Mensen hier herkennen christenen aan hun bezem."
Terwijl ik het verhaal van Francis aanhoor en besef hoe triest het is, bedenk ik me tegelijkertijd dat de verteller van het verhaal zelf ook christen is. Hoewel veel Pakistanen christenen misschien nog associëren met onreinheid en schoonmaakwerk, is Francis juist het levende bewijs dat Pakistaanse christenen geschikt kunnen zijn voor elke baan in het land.”
 
 
 

 
Afb. 3 [Foto: Express Tribune]
 


okt 2017

terug