Projecten SV01 Projecten SV01

Onder dit kopje geven wij actuele informatie over de projecten die wij ondersteunen. Dit keer vertellen wij u iets over het project van Fundashon Encelia op Curacao.

Op zondag 26 augustus 2018 hield Bert Braam penningmeester van Encelia, tijdens de kerkdienst en onder het koffiedrinken na de dienst een presentatie over Encelia. Hij vertelde toen onder meer dat Encelia er financieel niet zo goed bijstond en het nog maar de vraag was of Encelia wel door kon met haar activiteiten voor crisisopvang voor jong en oud.

Wij hebben toen, mede op verzoek van enkele gemeenteleden, het mogelijk gemaakt dat onder vermelding van ZWO-Encelia naar de bankrekening van de kerk specifieke giften kunnen worden overgemaakt. De ZWO neemt dan de bank- en administratiekosten voor de overmaking van die giften naar Encelia voor haar rekening. Die kosten zijn namelijk € 15,00 per overmaking. De ZWO probeert de overmaking van die giften te koppelen aan de overmaking van haar toegezegde donatie aan Encelia. Tot nu toe zijn er al enkele giften ontvangen. Deze zullen wij gelijktijdig met het eerste gedeelte van onze toezegging voor 2019 naar Encelia over laten maken.

Onlangs ontvingen wij van Bert Braam een bedankje voor de donatie van € 4.000,00 en de opbrengst van de collecte van 17 juni 2018 ten bedrage van € 200,31. Bert berichtte daarbij dat, mede door onze support en andere donaties en bevestiging van het ministerie op Curaçao dat ze de subsidie voor 2019 niet verder zal verminderen, het bestuur heeft kunnen besluiten dat wordt doorgegaan met de activiteiten. Wel zal Encelia de werkzaamheden in de weekenden op een iets andere manier moeten invullen.

Een goed bericht, maar tegelijk voor ons een oproep aan u om Encelia ook in 2019 met giften te ondersteunen!

In januari 2019 zullen weer enkele gemeenteleden, waaronder één van onze aspirant-leden afreizen naar Curaçao en Encelia bezoeken.

terug