Project Fundashon Encelia Project Fundashon Encelia

Encelia bestaat officieel naast het Crisis & Observatiecentrum ook uit een preventieve tak met het product: Wak bo Kaya! Deze laatste is vanwege niet gehonoreerde subsidie niet volledig operationeel geweest in 2017. Er is binnen deze tak alleen een vakantieplan georganiseerd met gelden van de Samenwerkende fondsen dat met succes is afgerond.

In 2017 heeft hierom de focus van Encelia met name gelegen bij het Crisis & Observatiecentrum met als algemene doelstelling: “Zorgdragen voor het welzijn van het kind en het waarborgen van de rechten van het kind dat in een crisissituatie verkeerd op Curaçao”.

 
Fundashon Encelia heeft met de ontvangen subsidie alleen de salarissen van het personeel  (crisiscentrum!) in het jaar 2017 kunnen dekken. De overige uitgaven zijn door inkomsten als sponsoring en donaties betaald. De door de overheid vereiste zorgzwaarte meting wordt zo snel mogelijk uitgevoerd om aan te tonen dat door de 15% korting, die de overheid plots heeft opgelegd, het voortbestaan van Encelia ernstig in het gedrang komt. Ook zal de stichting vragen waarom de kinderen opgenomen bij Encelia nimmer vergoeding per dag van de overheid ontvangen.
 
Wilt u meer over het project lezen? Raadpleeg dan de website: https://www.encelia.cw/

terug