Plannen 2019-20

Plannen 2019-20
Geplande activiteiten:
jeugdkerk             op 6/10, 10/11, 8/12, 12/1, 9/2,
                            15/3, 5/4, 17/5 en 13/6
25 december       Kerstfeest
2 of 3 januari        filmavond
7 februari             Sirkelslag (jongeren)
4/5 april               Palmpasen

Nog ingepland worden o.a.
muziek- en jeugddiensten
afsluitende activiteit kerkelijk jaar
terug