Orde van dienst zondag 26 april Orde van dienst zondag 26 april
Orde van dienst zondag 26 april
Orgelspel: Psalm 42 ‒ J.P. Sweelinck

Welkomstwoord en bemoediging
Psalm 42: 1-6
Lied 333 – Kom Geest van God
Ter inleiding
Lied 275: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Exodus 17, 1-7
Overdenking
Orgelspel: ‘Bicinium’ – Willem Vogel
Lied 653: 1,3 en 7
Gedicht
Dankzeggingen voorbeden

Lied 655: 1, 2 en 5
Aankondiging collecte
Zegen
Orgelspel: ‘Hoop’ – Louis van Dijk
 
terug