Oproep Oproep

Ambtsdragers gezocht.
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Wijk bij Duurstede verzoekt belijdende leden om na te denken over het vervullen van het ambt van diaken/jeugdiaken of ouderling/jeugdouderling, danwel aanbevelingen te doen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen. U kunt zich melden bij, of uw aanbevelingen doorgeven aan de scriba.
Voor meer informatie over een ambt kunt u ook de scriba, een ouderling of diaken benaderen.
Zie voor meer informatie ook "U bent nodig" op deze pagina.

 
Hans Sonnevelt,
Scriba Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede,
Rosmolen 34,
3961  LJ  Wijk bij Duurstede,
Tel. 06-27830874
Email: zie contactpagina
 

terug