Opening Open Hof Opening Open Hof

Op vrijdagavond 29 oktober, aanvang 20.30 uur, staan we in de Grote Kerk stil bij twee dingen: het nieuwe kruis in de Gedachteniskapel en de officiële opening van de Open Hof. In samenspel met anderen hopen onze beide predikanten invulling te geven aan het eerste uur. Om half tien gaat dat over in een informeel samenzijn bij een hapje en drankje. Hopelijk reserveert u deze avond en kunt u erbij zijn.
Harry Mauritz en Jan Oechies

 
terug