Nieuwe structuur jeugdwerk

Nieuwe structuur jeugdwerk
Deze afbeelding staat voor de nieuwe organisatie van het jeugdwerk.
Elk bloemblad vertegenwoordigt een zelfstandig groepje mensen dat zich bezighoudt met de jeugd in onze kerk.
In de Samen Verder van februari '22 is daar veel meer over te vinden.
Er is een enthousiaste groep mensen aan de slag gegaan met veel onderdelen die verder ontwikkeld worden.
 Het gaat een mooi jaar worden!
terug