Nepal Nepal

Na de aardbeving in Nepal (april 2015) hebben samenwerkende hulporganisaties via Giro 555 een inzamelingsactie gehouden. Kerk in Actie kreeg samen met ICCO meer dan 2,4 miljoen euro ter beschikking om de eerste noodhulp te verlenen.

Daarmee zijn in totaal circa 30.000 families (ruwweg 150.000 personen) geholpen aan voedsel of onderdak via ACT Alliance. Daarnaast zijn er 195 scholen opgezet en is er voor 10.000 kinderen tijdelijk onderwijs gerealiseerd. Ook kregen 600 getraumatiseerde kinderen extra ondersteuning en zijn 500 leraren getraind deze kinderen te ondersteunen.


Deze aantallen zijn bereikt met gelden van Giro555 alleen. Dankzij de tientallen donaties van lidorganisaties uit meer dan 20 landen, heeft ACT Alliance nog veel meer mensen kunnen bereiken!

terug