Najaarsoverleg met Diaconie SV07 Najaarsoverleg met Diaconie SV07

Twee keer per jaar vindt er tussen de werkgroep en de Diaconie overleg plaats. Zo vond op 17 oktober jl. het najaarsoverleg plaats. Tijdens dat overleg stemde de Diaconie in met onze begroting voor 2019 en met ons voorstel voor invulling van de 13 in 2019 te houden ZWO-gerelateerde collecten. Ook dit keer was het een constructief overleg. Helaas kon Jan Klaver van de Diaconie door een ziekenhuisopname het overleg niet bijwonen. Wij wensen Jan en Marieke heel veel sterkte en voor Jan een goed herstel.

terug