Liturgie voor zondag 27 november 2022 Liturgie voor zondag 27 november 2022
Organist: Pim Schipper          
Koster: Kees van der Heide              
Livestream: Willeke Willemsen en Sjoerd Andringa
Lector: Riet Andringa            
Diaken: Mario Batenburg
Kerkrentmeester: Marieke Boter
Ouderling van dienst: Toos Maass
Voorganger: ds. Jan Offringa

Deze jeugdzondag is er crèche, kinderkerk en jeugdkerk

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Welkomstwoord

We zingen (staande): Psalm 25: 2,3

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed
Trouwe God, wij wachten op U,
op uw komst, op uw koninkrijk,
op uw licht dat alles verheldert,
op uw woord dat alles verandert.
Open ons oog voor uw weg van vrede,
open ons hart voor het geheim van uw liefde.
door Jezus, onze Heer.
Amen.

- allen gaan zitten -

We zingen: Lied 463: 1,6,7,8

De eerste Adventskaars wordt aangestoken

Inleiding op de dienst – Matteüs 1: 1-3a

Adventslied: ‘Wij turen in de toekomst’: 1,2
Melodie: Lied 444 – ‘Nu daagt het …’

Wij turen in de toekomst.
Wij zijn de tekens kwijt.
Zal de Messias komen
als kruispunt in de tijd?

Zal hij op Tamar lijken,
die doorzet en die wint
als zij op zoek naar recht gaat
en nieuwe wegen vindt?

In het naspel gaan kinderen en jongeren naar hun eigen plek

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed: Lied 333

Schriftlezing: Genesis 38: 1-19

We zingen: Lied 466: 1

Schriftlezing (vervolg): Genesis 38: 20-30

We zingen: Lied 466: 2

Verkondiging

We zingen: ‘Een vijftal vrouwennamen’
(tekst: Marthe Kosian; melodie Lied 910)

1. Een vijftal vrouwennamen
heeft ooit de weg verlicht,
waarlangs de mensen kwamen
op zoek naar Gods gezicht.
‘t Is Tamar die in woede
en fier haar plaats opeist,
en Rachab onvermoede
bevrijdster uit de strijd.

2. Zie Ruth, de onbeschroomde,
die liefde paart aan moed,
Bathséba, de beroofde,
werd ooit haar leed vergoed?
De ongenoemde vrouwen
zijn in ons opgestaan,
zij wekken ons vertrouwen
met haar op weg te gaan.


GAVEN EN GEBEDEN

Aankondiging van de collecte
1. Diaconie/ZWO - Colombia
2. Plaatselijke gemeente
3. Vergroening Grote Kerk
Dankzeggingen, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 442

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Meine Seele erhebt den Herren – Delphin Strungk (1601-1964) 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de Open Hof.Livestream


U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.00 uur) of later meemaken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede.

 

Bloemengroet
De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Gerrie van der Heijden en gaat naar dhr. en mevr. Kuiper-Smit en naar mevr. G. Boessenkool-Visscher.Autodienst
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact zoeken met fam. Van Leeuwen. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

 

terug