Liturgie zondag 23 juli 2023 Liturgie zondag 23 juli 2023
Organist: Jan Boerwinkel
Koster: Willeke Willemsen
Livestream: Jacques Dupain
Lector: Mia Brinkman
Diaconie: Mario Batenburg
Kerkrentmeester: Marieke Boter
Ouderling van dienst: Toos Maass
Voorganger: mw.ds. A. Pilkes-van Delft uit Rhenen

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Moderato - Arvo Pärt

Welkomstwoord

Bemoediging (allen gaan staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed
God van goedheid en genade,
waar U niet meer meedoet,
waar uw wijsheid ontbreekt
en uw Geest niet meer waait,
wordt het donker in de wereld
en lopen wij vast in onszelf.
Open ons oor voor uw stem,
open ons hart voor uw liefde,
door Jezus, onze Heer. Amen.

We zingen: Psalm 47

- allen gaan zitten –

Gebed om ontferming

We zingen: Lied 867

TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen,
afgesloten met gezongen gebed:  Lied 333

Eerste lezing: Jesaja 40, 12-26 

We zingen: Psalm 86: 1,2,3

Tweede lezing: Mattheüs 13, 24-30 en 36-43    

We zingen: Lied 339a

Verkondiging

We zingen: Lied 765

GAVEN EN GEBEDEN

1. Diaconie /ZWO
2. Kerkrentmeesters
Orgelspel tijdens de rondgang: Rhosymedre - R.Vaughan Williams

Dankzeggingen, voorbeden, stilte, Onze Vader
overgenomen met acclamatie - Lied 367e

ZENDING EN ZEGEN

We zingen (staande): Lied 315

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Postludium - Jan Boerwinkel

Na de dienst is er koffie en limonade in de Open Hof
Livestream

U kunt de dienst rechtstreeks volgen (vanaf 11.00 uur) of later meemaken via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede.
 

Bloemengroet
De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Miranda Batenburg en gaat naar dhr. J. Post en naar mevr. J. Hubert-Huisman.

Autodienst
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Henk Jacobs. Graag op vrijdag, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.

 

terug