Liturgie voor zondag 18 september 2020 Liturgie voor zondag 18 september 2020
Liturgie zondag 18 september 2022

Oecumenische gebedsviering
Internationale Dag van de Vrede

 

Voorgangers: ds. Jan Offringa, Annemieke Verberk en Frans Bosman
Muzikale medewerking: Tom van Ginkel en koor
Thema: Generatie Vrede - Vrienden maken

O r d e   v a n   d i e n s t

Openingslied: ‘Wij zoeken U’

Welkom en begroeting

In memoriam

Drempelgebed

Litanie om Vrede

Loflied: Laudate Dominum

Openingsgebed

Eerste lezing: 1 Timoteüs 2, 1-7 (Willibrord)

Lied: Comfort Ye

Alleluia vers

Evangelielezing: Lucas 16: 1-9 (NBV)

Acclamatie: Alleluia

Overweging

Stilte

Lied: ‘Ik zoek een land’

Geloofsbelijdenis

Voorbeden met acclamatie:
Heer verhoor ons gebed tot U.

Onze Vader (oecumenisch)

Vredeswens met lied: Dona nobis pacem

Mededelingen

Collecte met lied: ‘Vrede zonder geweld’

Zegen en zending

Slotlied: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

 
Oecumenische Vredeszondag 18 september
Op zondag 18 september, aanvang 9.30 uur, houden we als protestantse gemeente geen eigen dienst maar worden we in de rooms-katholieke kerk van Wijk verwacht. Met de parochianen en andere belangstellenden vieren we daar de oecumene. Deze zondag begint de landelijke vredesweek, en dat zal doorklinken in dienst. Vrede is helaas een meer dan actueel thema dat in de Bijbel op meerdere manieren belicht wordt. De dienst is livestream te volgen via de link: https://johannesdedoper.net/live1/
 
Bloemengroet
De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Miranda Batenburg en is bestemd voor mevr. J. van Parijs-Jasperse en voor mevr. C. van Werkum.
 
Autodienst
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Henk Jacobs. Graag op zaterdag voor de dienst van zondag bellen, dat kan tot 20.00 uur.

 
terug