Liturgie voor zondag 17 september 2023 Liturgie voor zondag 17 september 2023
Medewerking: koor Cantique onder leiding van Elien van der Meer
Voorgangers: Annemieke Verberk, Frans Bosman en ds. Jan Offringa

O r d e   v a n  d i e n s t

Openingslied: ‘Zing, Noorderland, een lied’
(Tekst: Sytze de Vries, melodie: Martin Shaw)
koor 1 en 2, allen 3, koor 4, allen 5

Welkom en begroeting

In memoriam Nelly Broer-Kooi

Drempelgebed

Litanie voor vrede en verzoening

Loflied: Gloria, A. Vivaldi (1678-1741)

Openingsgebed

Eerste lezing: I Korintiërs 13

Lied: Bless the Lord (NLB 2013: Psalm 103e)

Alleluia vers

Evangelielezing: Matteüs 18, 21-35

Acclamatie: My Piece I Leave You (Taizé)

Overweging

Stilte

Lied: ‘Niet is het laatste woord gesproken’,
(NLB 2013: Lied 818) (Tekst: Andries Govaart,
melodie: Fokke de Vries, zetting: Pim Schipper)
Koor 1, allen 2

Geloofsbelijdenis (Frans Cromphout)

Voorbede en intenties met acclamatie:
‘Heer verhoor ons gebed tot U.’

Onze Vader (oecumenisch)

Vredeswens

Vredeswens met lied: Dona nobis pacem
Geef ons vrede - Canon uit de 18-de eeuw

Mededelingen

Collecte met lied: ‘Kom bevrijden’
(tekst Huub Oosterhuis, melodie Antoine Oomen)

Zegen en zending

Slotlied: ‘Geef vrede Heer geef vrede’
(NLB 2013: Lied 1010)


Livestream
De dienst is livestream te volgen via:
https://johannesdedoper.net/live1/

Bloemengroet

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Gerrie van der Heijden en is bestemd voor mevr. J. Hakkers en voor dhr. B. Woelders.

Autodienst

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Merijn en Joke Hofland. Graag op vrijdag, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.
 
terug