Liturgie voor de Paaswake en Paasmorgen 2020. Liturgie voor de Paaswake en Paasmorgen 2020.

Liturgie Paaswake 11 april 2020


Muziek: Pie Jesu (G. Fauré)
Welkomstwoord en bemoediging

Waarom is deze nacht zo anders?
Woorden uit Exodus 2 en Psalm 130

Orgelimprovisatie op Psalm 130

‘Licht dat terugkomt’ (Marijke de Bruijne)

Paasjubel en lezing Matteüs 28: 1-5a

Lied 600
Doopgedachtenis

Lied 900

Gedicht: ‘De nieuwe mens’- Inge Lievaart

Dankzegging en voorbeden

Zegenlied (Sytze de Vries)

Zegenbede

Lied 619: 1 en 4, uitleidend orgelspel

 

Liturgie Paasmorgen 12 april 2020

 

Lied 1005 (aangepaste coronatekst)
Welkomstwoord en bemoediging

Psalmlezing: Psalm 103: 1-5 en 15-18

Lied 631: 1 en 2
Eerste lezing: Exodus 14, 19-22

Tweede lezing: Matteüs 28, 1-10

Lied 604: 1 en 2

Overdenking

Koraal: Christ lag in Todesbanden
(J.S. Bach, zie voor tekst: Lied 618)

Gedicht: ‘Opstanding’ ‒ Jaap Zijlstra

Dankzeggingen voorbeden

Spiritual: Soon a will be done

Slotwoord en Zegen

Lied 634: 1 en 2, uitleidend orgelspel

 

Beide diensten m.m.v. Elien van der Meer (zang), Pim Schipper (orgel) en ds. Jan Offringa

terug