Liturgie Pinksterzondag 28 mei 2023 Liturgie Pinksterzondag 28 mei 2023
Medewerking: Face to Face o.l.v. Tom van Ginkel

Voorgangers: mw. Meike Hettinga,
ds. Jan Offringa, ds. Henk Steinvoort
Voorbeden: Adrie Berkhout en Frans Bosman

Thema: ‘De Geest verbindt’

Orde van dienst

Openingslied: ‘Alles wat adem heeft’

Welkom en begroeting

Drempelgebed
v: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
a: Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van uw Geest.
Amen

Gebed om ontferming

Gezongen Kyrie

Loflied: Laudate Dominum

Openingsgebed

Eerste lezing: Genesis 11 1-9 (NBV)

Lied: ‘Zend Gij uw geest’ (Psalm 104)

Tweede lezing: Handelingen 2, 1-13 (NBV)

Acclamatie: ‘Halleluja’

Overweging

Stilte

Lied: This little light of mine

Geloofsbelijdenis

Voorbede en intenties, met de acclamatie:
Kom tot ons, o heil’ge Geest,
in ons ontsteekt Gij ’t vuur van Uw liefde.

Collecte

Collectelied: Tu sei sorgente viva
                        Veni Lumen

Onze Vader (in 5 talen):

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Donne-nous aujourd’hui
la nourriture nécessaire.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigem.
I ne vvedy nas u vyprobovu vannya,
ale vyzvoly nas vid lukavoho.
For thine is the kingdom and the power
and the glory, for ever. Amen.

Vredeswens

Vredeslied: Dona nobis pacem

Mededelingen

Slotlied: ‘Geest die vuur en liefde zijt’

Na de dienst is iedereen welkom bij de koffie.
Om 11.00 uur is het openlucht Pinksterfeest op de Markt

Livestream
De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.30 uur) of later mee te maken via:
https://johannesdedoper.net/live1/

Bloemengroet
De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door Gerrie van der Heijden en is bestemd voor mevr. C. de Jong–Sonke en voor mevr. P. van Vliet.

Autodienst
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met fam. Van Leeuwen. Graag op zaterdag, voor 20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.

 
terug