Leprazending SV02

Lepra patiënt
Leprazending SV02
Aan Leprazending is een gift van € 1.000,00 gedaan voor haar jaardoel “Hart voor vrouwen”. Zij wil in 2019 in totaal 1.850 vrouwen met lepra een nieuwe toekomst geven. Vrouwen zijn een prachtige groep mensen om te helpen, want niet alleen zij krijgen een nieuwe kans. Vaak delen ook de kinderen, familieleden en de gemeenschap mee in het herstel.
terug