Korte berichten ZWO nr 6 2017 Korte berichten ZWO nr 6 2017

Inhoudsopgave

Klik op een onderwerp. U springt dan direct naar het betreffende artikel

  1. Opbrengst houten Gambiaanse kommetje

  2. ZWO-collectes

  3. Meet & Greet 8 oktober 2017

  4. ZWO-ton achter in kerkOpbrengst van het houten Gambiaanse kommetje
De kerk is gemaakt door Willeke Willemse, geweldig!
Het geld wordt beschikbaar gesteld aan de Stichting Onderwijs voor Gambia. Die stichting zorgt dat de kinderen in Sukuta Madina daarvan een warme lunch op school krijgen. Zo wordt onze luxe omgezet in een eerste levensbehoefte van kinderen wier ouders hun kinderen vaak geen eten kunnen geven vanwege geldgebrek.

ZWO-collectes
Die collecte heeft € 241,25 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk dank! De werkgroep heeft die opbrengst aangevuld tot € 400,- waardoor de opleiding van drie jongeren kan worden bekostigd.
 
Op 13 augustus jl. hebben we gecollecteerd voor de Stichting Encelia in Willemstad (Curaçao). Deze collecte heeft € 154,77 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!
 
Op 10 september jl. collecteerden we voor de Stichting Leprazending in Apeldoorn. Deze stichting heeft opgeroepen om geld te doneren voor noodhulp aan Nepal als gevolg van de overstromingen. De opbrengst van deze collecte is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar de werkgroep heeft besloten om naast de collecteopbrengst € 2.000,- voor dit doel toe te kennen.

Meet & Greet 8 oktober 2017
Op zondag 8 oktober staat tijdens het “Meet en Greet” samenzijn het thema ZWO centraal. U kunt dan nader kennismaken met onze werkgroep. Divers beeldmateriaal over de projecten van de afgelopen drie jaar laten wij u graag zien. Dat zal via het scherm in de Open Hof te zien zijn. Daarnaast verwachten wij u aanvullend te kunnen informeren over de nieuwe projecten die wij vanaf januari 2018 voor drie jaar zullen ondersteunen.
 
Vanuit de kerkelijke organisatie wordt u koffie en een lunch aangeboden. Uiteraard is ook de traktatie beschikbaar, waarbij u uw gift in het Gambiaanse kommetje kunt doen. Het doel van die traktatie is ondersteuning van het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia.


ZWO-ton achter in kerk
Het hele jaar door kunt u uw ansichtkaarten in de ton rechts achter in de kerk doen waarop ‘ZWO’ staat. Denkt u daarbij aan postzegels, brillen, (oude) mobiele telefoons met oplader, inktcartridges, buitenlands muntgeld e.d. Heeft u soms nog een oude laptop staan? Wij houden ons ook daarvoor aanbevolen. De school in Gambia heeft daar om gevraagd. Ze hebben er minimaal vier nodig in verband met examens.
 
Wilt u oude inktcartridges verpakken om te voorkomen dat rest-inkt andere zaken in de ton vervuilt? Met deze spulletjes zijn wij in staat steun te verlenen aan onder meer de projecten van Kerk in Actie. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

 

okt 2017

terug