kindervakantieweken voor vluchtelingen kindervakantieweken voor vluchtelingen

In 2018 hebben de kinderen tijdens de kindernevendienst gespaard voor “kindervakantieweken voor vluchtelingen”. In totaal is daar € 396,43 voor gespaard. De werkgroep heeft dat bedrag aangevuld tot € 1.000,00 en naar Kerk in Actie laten overmaken.

terug