kerkbrief 10 nov. 2019 kerkbrief 10 nov. 2019
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. C. Hagoort - Balvers en voor mevr. C. Landmeter.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?


Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede
# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba


Koffiedrinken: Na de kerkdienst is er koffiedrinken in de Open Hof.
Er is een lekkere traktatie van de ZWO,  voor onze school in Gambia .
U kunt hiervoor, vrijwillig, een donatie in het  bakje doen .
De schoolkinderen krijgen hiervoor een warme lunch. Vaak de eerste maaltijd die dag.
De volgende keer koffiedrinken na de dienst zal niet zijn op zondag 24 november, maar op zondag 17 november. Op verzoek van de HG, i.v.m. de gedachtenisdienst op zondag 24 november.

Amnesty International
Tijdens de viering  van 10 november zullen er werkgroepleden van Amnesty International aanwezig.
Ze staan na de dienst in de Open Hof met een tafel met producten en een petitielijst.

Dinsdag 12 november: Open avond over symbolisch bloemschikken
Lia van Berkel verzorgt voor ons een lezing over de beeldkracht en symboliek van bloemen en planten. Door de eeuwen heen hebben natuurelementen in onze cultuur een bepaalde betekenis gekregen, Lia vertelt ons erover en laat ons zien op welke manieren ze ingezet kunnen worden in vieringen. De avond wordt gehouden in de Open Hof en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, opgeven is niet nodig.

Donderdag 14 november vanaf 17.00 uur: Maaltijd in de Open Hof
Samen met de Hervormde gemeente is een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. Leeftijd speelt daarbij geen rol, iedereen is welkom. De inloop is vanaf 17.00 uur en rond 20.00 uur sluiten we af. Het is voor de kok prettig dat u zich aanmeldt vóór 11 november. Dit kan bij Jan Offringa.

Zingen in de Kerstnachtdienst.
Tijdens de Kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur zal het koor Cantique weer haar medewerking verlenen. Ieder jaar is het een feest om tijdens deze speciale dienst te mogen zingen.
Vind je het leuk om dit jaar (weer) mee te doen, dan kan dat, geheel vrijblijvend op projectbasis. Het koor repeteert in de Open Hof vanaf woensdag 6 november tot en met 18 december ieder woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Het geheel staat onder de bezielende leiding van Elien van der Meer.
Voor informatie en aanmelden: Anneke Sterrenburg,  e-mail:

Dinsdag 19 november a.s. Is er weer een seniorenochtend in het E. en E Zorgcentrum, Gansfortstraat 4.
De inloop is vanaf 9.30  uur. Dan zijn wij weer aanwezig en hebben de koffie en thee klaarstaan om u te ontvangen.
Om 10.00 uur begint het inhoudelijk gedeelte dat wordt geleid door Ds. Jan Offringa. Er zal ookl een mooi bijbelgedeelte worden toegelicht. En natuurlijk wordt er gezongen, want wie zingt heeft geen tijd om te piekeren. En zingen maakt blij.
Omstreeks 11.00 uur is er nog tijd om de sociale contacten te vernieuwen.
Een praatje en daarbij nog een kopje koffie/thee om de keel te smeren.
Dhr. W. v. d. Wal is bereid om u op te halen als het lopen voor u bezwaarlijk is
We hopen op een fijne en zinvolle morgen. Janny van Parijs

Balans in je leven – 21 november
Welke factoren beïnvloeden ons geestelijk en maatschappelijk welbevinden? En bestaat er zoiets al burn-out preventie? Samen met gemeentelid en huisarts Timo van der Wösten gaan we op zoek naar antwoorden. Daarbij wordt inbreng van eigen ervaringen op prijs gesteld. Open Hof 20.00 uur

Aan ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 6 tot 12+jr
Over een tijdje is het alweer zover, dan begint de Adventsperiode.
In de kerk werken we vanaf 1 december met het Project “Geef Licht”.
Een en ander wordt vormgegeven door posters  van gebrandschilderde ramen . 
Ramen die twee dingen tegelijkertijd laten zien: de tekening en het licht dat er doorheen schijnt.
Om dit schilderen met licht zelf te ervaren , wordt er speciaal voor de kinderen van de Kindernevendienst een workshop GLAS SCHILDEREN  georganiseerd. 
Wanneer:     2e adventszondag  8 december 2019 van 13.00u tot 14.30u.
Voor wie:     kinderen van 6 tot 12+ jr
Door wie:     Docente Hella Biemans  (knd leiding aanwezig)
Waar:           Atelier Glasdesign Walplantsoen 14  Wijk bij Duurstede
Kosten:        € 23,50 totaal……….. lees nog even verder
Omdat de LeukeDingenDoen Commissie van onze kerk deze activiteit sponsort is de eigen bijdrage per kind slechts €15,-
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen, dus geef je snel op!
(voor woensdag 27 november):
Brigitte de Roos,
Jeannette Hamerling,
Liane Pot,

Uitnodiging
Zaterdag 2 november werd feestelijk het gerestaureerde Harrison & Harrison‑orgel uit 1883 uit de St. Peter’s Church van Bishop Auckland (UK) in gebruik genomen.
Dat feest was tevens de start van een zes wekend durend inauguratiefestival.
Het eerstvolgende concert in dat festival is het concert met het Wijks Vocaal o.l.v. Bernhard Touwen en onze eigen organist Pim Schipper. Dat concert is zaterdagavond 16 november, het begint om 20:00 uur en de toegang is gratis. Wel wordt aan het eind van de avond een vrijwillige bijdrage aan u gevraagd.

U bent ook van harte uitgenodigd om het Festival of Lessons & Carols bij te wonen. De zeer bekende Roden Girl Choristers zullen samen met Sietze de Vries aan het orgel het bekende kerstconcert verzorgen.

Festival of Lessons & Carols
Roden Girl Choristers

Grote Kerk, Wijk bij Duurstede
Zondag 15 december, 17:00 uur

Omdat grote toeloop wordt verwacht, wordt u als lid van de Protestantse Gemeente de gelegenheid geboden zich vooraf aan te melden. Deze ‘voorinschrijving’ betreft geen plaatsreservering. Bezoekers die zich vooraf hebben aangemeld zullen als eersten de kerk worden binnengelaten.
Aanmelden doet u op: www.scgk.nl/LessonsCarols *)
Namens het bestuur van de Stichting Concerten Grote Kerk,
Sjoerd Vredenberg.
(voorzitter Stichting Concerten Grote Kerk)
*) Beschikt u niet over Internet, bel dan voor aanmelding

 
terug