kerkbrief 19 mei 2019 kerkbrief 19 mei 2019
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. R. Andringa en dhr. E. van Bokhorst.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email:
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?


Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede,

# mailadres: Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen de scriba


Toelichting op de 1e collecte
Vandaag wordt er gecollecteerd voor Stichting TIMON. Graag had ik het mondeling toegelicht, maar we zijn er vandaag niet. Wel vindt u in de bank de voorjaarsuitgave van TIMONTHUIS. Als u de getallen uit het jaarverslag tot u laat door dringen, merkt u dat het personeel van Timon een indrukwekkend stuk werk verzet. Wat deze cijfers niet zeggen (maar wel in het volledige jaarverslag staat), is dat ze een slagingspercentage hebben dat ver boven gemiddeld ligt! Naast grote motivatie, komt dit zeker ook door de inzet van vele vrijwilligers die goede randvoorwaarden scheppen. En juist hiervoor wordt uw/ons geld gebruikt. Daarom hoop ik dat u het werk van TIMON van harte mee wil ondersteunen.
Dat ik enthousiast ben weet u misschien al, maar ik hoop vooral dat u het ook wordt. Mijn motivatie is: Wat ik mijn kinderen gun, gun ik alle jongeren.
Kees Sterrenburg, namens onze gemeente lid van de Raad van Deelnemers.

Fietsen met bewoners van De Loever.
Al jaren rijden vrijwilligers van onze kerkgemeenschap op zondag met bewoners van De Loever naar de kerk.Meestal gaat het om Hennie, Ans, Nesda, Wim en Nico.
Met mooi weer wordt er gefietst en als het regent kan de auto van De Loever gebruikt worden.
Op zaterdagavond belt Hennie om de tijd af te spreken en te vertellen welke bewoners er meegaan.
De rijders blijven in de kerk in hun buurt zitten, drinken evt. koffie mee in de Open Hof en zorgen dat iedereen weer mee terug fietst.
De vrijwilligers zijn ongeveer één keer per zes weken aan de beurt.
Om het rooster wat makkelijker rond te krijgen, zou het fijn zijn als de groep versterking zou krijgen.
Zou u zich willen aansluiten, neem dan contact op met Marion of Freek Grondijs email: )

Opbrengst kommetje bij traktatie
Vorige week zondag heeft het kommetje bij de traktatie tijdens het koffiedrinken € 42,10 opgebracht voor het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. Alle gevers heel hartelijk dank!
De Werkgroep ZWO

Bezoek aan de Ark in de haven van Wijk
Op zondag 26 mei, na de muziekdienst van 9.15 uur, willen we met kinderen en anderen de Ark bezoeken.
Die ligt in de haven van Wijk bij Duurstede. De kerk betaalt (deels) mee aan dit bezoek.
Wilt u zich zo snel mogelijk opgeven bij Jeanette Hamerling-Klaver?
U krijgt dan nog bericht over de precieze gang van zaken.
Opgeven bij Jeanette kan via de mail:
O.v.v. naam kind (en ouder, als die meegaat), leeftijd,adres, telefoonnummer, evt. bijzonderheden. Het mag ook via de brievenbus van Jeanette, Vechtsteen 87, 3961XE WbD

Inzamelingsactie
De door u in de ton achter in de kerk gedeponeerde spulletjes hebben wij ook in 2018 ter beschikking gesteld aan Kerk in Actie. Van Kerk in Actie kregen wij de onderstaande informatie.
Ook in 2018 zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld in plaatselijke gemeenten. Na sortering is dit verkocht op beurzen voor verzamelaars, aan handelaren of op Marktplaats. De opbrengst hiervan - bestemd voor Kerk in Actie en de GZB - was maar liefst € 28.969, een prachtig bedrag! Hartelijk dank voor uw inbreng!
Wellicht goed om te weten dat ook andere verzamelingen welkom zijn, bijvoorbeeld oude mobiele telefoons en lege toners en cartridges. Maar ook munten, modelautootjes, speldjes en oud speelgoed. Zo is een mooie muntenverzameling en een modelautootjesverzameling met groot succes verkocht. Kijk voor meer informatie, op kerkinactie.nl/ inzamelingsacties.
Het bedrag dat Kerk in Actie in 2018 op deze manier heeft verkregen, zet Kerk in Actie in voor haar projecten op het gebied van de zending, het werelddiaconaat, kinderen in de knel en noodhulp.
Ook namens de Werkgroep ZWO heel hartelijk dank voor wat u in de ton hebt gedaan. Ook in 2019 gaan we hier mee verder!
De Werkgroep ZWO

Preek van de Leek in de Grote Kerk ‘Waar was je?’
Op zondag 26 mei houdt Dirk Duijzer, sinds 2017 directeur bestuurszaken en Coöperatie bij de Rabobank, de Preek van de Leek. Zijn ervaring en deskundigheid binnen de wereld van de bank en zijn actieve rol bij tal van sociale organisaties maken hem tot een gewenste spreker: hij heeft wat te vertellen!
Dirk Duijzer woont met zijn vrouw op ‘de Beug’, een monumentale boerderij langs de N229 even buiten Odijk, waar zij graag en gastvrij ruimte verlenen voor niet commerciële bijeenkomsten, studiedagen, recepties en partijtjes. Beiden zijn actief betrokken bij de hervormde gemeente hier in Wijk.
Verantwoordelijkheid
In een tijd waarin de persoonlijke vrijheid hoog wordt gewaardeerd (‘Ik maak zélf wel uit wat ik doe!’) wil Dirk Duijzer met ons nadenken over verantwoordelijkheid.
Daarbij kan de rol van banken natuurlijk niet buiten beeld blijven, en ook onze grenzen en Europa niet - hij houdt zijn preek op de zondag na de Europese verkiezingen.
Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan is voor hem een bron van inspiratie. Hoe zit dat met ontferming, waar komt het vandaan, wat doet het met ons? Zijn thema wordt: ‘Waar was jij?’ Waar zijn wij verantwoordelijk voor? In Nederland? In Europa? En de banken, lopen die er niet voor weg? Zomaar een paar prikkelende vragen....
De Preek van de Leek is ditmaal niet in theater Calypso, maar in de Grote Kerk, om 15.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken en met elkaar en Dirk Duijzer in gesprek te gaan.

Concert Renaissance Choir
Op dinsdag 28 mei, 20:00 uur zal de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede het decor vormen van een concert door het Renaissance Choir uit Hampshire (Engeland). Het koor onder leiding van Peter Gambie maakt in mei en juni een tournee door Nederland en doet daarbij onze Grote Kerk aan met de zo zeer geschikte akoestiek voor hun repertoire.
Met het concert dat ‘This Marriage’ als titel, en ‘Muziek voor vrede in een verdeelde wereld’ als ondertitel heeft, hoopt het koor de wonden van de Brexit en het populisme van Trump een beetje te helen. “Beide Angelsaksische wereldmachten UK en US hebben enkele van de meest harmonieuze koorstukken voortgebracht die we nu goed kunnen gebruiken”.
Het Renaissance Choir staat bekend om zijn sublieme klank en uitdagend repertoire. Naast concerten in Engeland is het koor ook veelvuldig op internationale tournee.
De kerk zal om 19:30 open zijn. Toegang is gratis. Aan de uitgang zal een collecte zijn om de kosten te kunnen dekken.

 
terug