kerkbrief 1 mrt. 2020 kerkbrief 1 mrt. 2020
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Een bloemengroet van de gemeente voor mevr. R. Andringa, en voor mevr. S. van Baalen – Kamphors.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van Vliet-van der Kwast, email: cvliet1947@kpnmail.nl
Als u in de gelegenheid bent om de bloemen een keer weg te brengen, wordt dat erg op prijs gesteld. Wilt u zich dan even melden bij de dienstdoend ouderling?


Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede
# mailadres: j.offringa@planet.nl  Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba


Project voor 40-dagentijd en Pasen 2020
We gaan met de gemeente op weg naar Pasen. Dat doen we door middel van een samenwerking tussen de kinderneven-dienst en de diaconie. Tijdens de kindernevendienst werkt men met verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht. Er staat elke zondag een groot projectboek voor in de kerk dat besproken wordt en de kinderen krijgen een projectboekje mee voor thuis. Vanuit Kerk in Actie werkt men met het thema ‘Sta op’. Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. Tijdens de komende weken komen we met de hele kerk in beweging, zowel tijdens het moment met de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gaan als later in de dienst als er een sta-op moment is voor de hele gemeente.
Deze zondag gaat is het thema vanuit de kindernevendienst: ‘Stel je voor’. Het verhaal van de brandende braamstruik wordt verteld. De plaat die bij het verhaal hoort is te zien in het grote projectboek vooraan in de kerk.

Vanmiddag 16.00 uur Choral Evensong 
Vanmiddag zal er weer een Choral Evensong plaatsvinden. Ditmaal zal kamerkoor Vocaliber uit Huizen onder leiding van Richard Vos zorgen voor de muzikale invulling.
Tijdens deze Choral Evensong zullen er werken klinken van toonaangevende componisten als Howells, Mendelssohn alsmede van de dirigent zelf. Naast deze werken zullen er gezamenlijk een viertal hymns worden gezongen. Liturg is ds. Henk Kroese en het orgel wordt bespeeld door Pim Schipper.

Uw collectebijdragen fiscaal aftrekbaar?
Sinds een aantal maanden kunt u via GIVT uw financiële bijdrage leveren aan onze kerk. Een groeiend deel van onze kerkgangers maakt gebruik van de GIVT app op hun mobiele telefoon om tijdens collecte in de wekelijkse erediensten te doneren of om tijdens het thuis of op vakantie bij het terugluisteren via Kerkomroep een bijdrage te storten. De organisatie GIVT berekent voor haar activiteiten een klein deel van de bijdrage. U kunt dat vergelijken met de kosten die een creditcardbedrijf berekent aan de ontvangende partij. Uw voordeel dat u een overzicht krijgt van alle bedragen die u via GIVT schenkt. Deze kunt u dan weer verwerken in uw belastingaangifte. Hierdoor kunnen deze kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie https://www.givtapp.net

Dinsdag 3 maart: Govert Buijs - ‘Het goede leven en de vrije markt’
Hebben wij een economie of heeft de economie ons?
Een gezamenlijke avond van de Hervormde en Protestantse  gemeente
Onze economie heeft ons veel welvaart gebracht. Maar het lijkt er op dat we op een punt gekomen zijn dat de verdere ontwikkeling van de economie ons hoe langer hoe meer in de weg gaat zitten. De aarde raakt uitgeput, mensen raken burn-out. In vrijwel alle landen neemt de ongelijk-heid toe. Publieke voorzieningen dreigen onbetaalbaar te worden.
Het goede leven lijkt eerder schade te lijden dan dichterbij te komen.
Wat is de achtergrond van deze problemen? Vanavond verkennen we de wording en verwording van onze economie – en verkennen we wegen naar een andere economie, die het goede leven, de bloei van mensen in een duurzame omgeving, dichterbij kan brengen.
Govert Buijs is bijzonder hoogleraar ‘politieke filosofie en levensbeschouwing’ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en schreef met Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk in 2019 het als boek van het jaar bekroonde ‘Het goede leven en de vrije markt’. Er zal aan het eind van deze avond een peiling worden gehouden of er belangstelling is om op een later tijdstip een vervolg op deze avond te organiseren. Gezien de actualiteit en het belang van het onderwerp van deze avond hopen wij op een hoge opkomst!
Plaats en tijd: 20.00 uur in de Open Hof. Vanaf 19.45 is er koffie.
Informatie: Hans Liefhebber, E: liefhebb@xs4all.nl

Saint Anthony Pipe Band in muziekdienst zondag 8 maart, 18.30 uur
Op zondagavond 8 maart is er opnieuw een bijzondere muziek- en zangdienst in de Grote Kerk, samen met de doedelzakken en drums van de Saint Anthony Pipe Band. Met en zonder het Engelse orgel begeleidt deze Wijkse band meerdere liederen uit de rijke Engelse traditie. Ook speelt de SAPB enkele eigen stukken. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de Hervormde en de Protestantse gemeente. Beide predikanten doen mee in deze dienst die om 18.30 uur begint

 
8 maart inzamelactie voedselbank
Al verschillende jaren steunt de diaconie met uw hulp de lokale voedselbank.  Naast de collecte die op 8 maart bestemd is voor de voedselbank vraagt de diaconie uw medewerking om uw gift in natura te doneren door bij het boodschappen doen één of meerdere artikelen extra te kopen, en deze op 8 maart mee te nemen naar de kerk.
De voedselbank geeft aan dat men een tekort heeft aan soep in grote of kleine blikken, houdbare melk, macaroni, pastasaus, aardappelpuree, koffie, thee en rookworst. Maar ook andere houdbare etenswaren zijn natuurlijk van harte welkom.
Wanneer u verhinderd bent om op zondag 8 maart naar de kerk te gaan kunt u de te doneren boodschappen voor 8 maart ook afgeven bij fam. Batenburg, Keizer 18.
Naast de mogelijkheid om met contanten en collectebonnen bij te dragen aan de collecte is er ook de mogelijkheid digitaal te doneren doormiddel van de Givt-app die u kunt downloaden op uw telefoon. Uiteraard kunt u een gift ook overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie NL17INGB 0003 5955 04.
Namens de diaconie bedankt voor uw medewerking.
Mario Batenburg

 

Uitnodiging:
Zingen in de Stille Week en bij het afscheid van ds. Louis Wüllschleger
Tijdens de gezamenlijke diensten van de Hervormde Gemeente en de Protestantse Gemeente in de Stille week en de Paasnacht (zaterdag 11 april) en op uitnodiging bij het afscheid van ds. Louis Wüllschleger op zondag 19 april, zal het kerkkoor Cantique medewerking verlenen.
Vind je het leuk om dit jaar (weer) mee te doen, dan kan dat geheel vrijblijvend op projectbasis. Het koor repeteert elke woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Open Hof. Onder leiding van mevrouw Elien van der Meer zal de eerste repetitie op donderdagavond  5 maart om 20.00 uur zijn. Dit is een eenmalige afwijkende avond i.v.m. vakantie.
Daarna volgen de woensdagavonden18 maart, 25 maart, 1 april, 8 april en 15 april. Let op: Woensdagavond 11 maart is er geen koor i.v.m. met een schoolmusical.
De repetities zijn gezellig en er wordt ook nog eens hard gewerkt. Kun je een keertje niet, dan is dat geen enkel probleem.
We zouden het fijn vinden als je komt, zodat we met een groot koor in de Stille Week en/of bij het afscheid van ds. Wüllschleger onze mooie liederen ten gehore kunnen brengen.
Voor informatie en aanmelden: Anneke Sterrenburg (secr.) e-mail: aencsterrenburg@kpnmail.nl
terug